-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۲ فروردین ۲, جمعه

شباهت بسیارعجیب طالبان ایرانی وافغانی

مجسمه های بودا درایران جمع آوری شدند!

مجسمه های بودا به عروسک های باربی و سیمپسون ها پیوستند که پیش از این درایران ممنوع اعلام شده بودند. بر اساس گزارشی در روزنامه مستقل آرمن دیلی، مقامات ایرانی برای جلوگیری از ترویج بوداییت، مجسمه های بودا را در پایتخت توقیف می کنند. جمهوری اسلامی برای پیشگیری از نفوذ غرب، با اسباب بازی هایی مثل عروسک های باربی جنگیده اند ولی به نظر می رسد این اولین باری است که مخالفت خود را با نمادهای شرقی ابراز می کنند.
روزنامه یاد شده به نقل از سعید جابری انصاری، یک مقام مسئول حفاظت از میراث فرهنگی ایران، مجسمه هایبودا را از مظاهر «تهاجم فرهنگی» دانسته است. او پیوسته اعلام کرده است که مقامات اجازه نمی دهند که چنین ابزار تبلیغی وسیله ترویج باوری خاص شود. انصاری اعلام نکرد که چه تعداد مجسمه بودا ضبط شده ولی گفت «پاکسازی ادامه خواهد یافت.
برخی از ایرانی ها از مجسمه های برای تزیین خانه و ماشین های خود استفاده می کنند. بیشتر این مجسمه ها ساخت چین هستند و از منطقه آزاد تجاری ایران در خلیج فارس به ایران راه یافته اند.
رضا سنایی، فروشنده مجسمه می گوید: «تا آن جا که من می دانم هیچ یک از مشتری ها به بوداییت اهمیت خاصی نمی دهند، بلکه فقط برای تزیین از مجسمه بودا استفاده می کنند.»
یک مشتری به نام مرجان اربابی می گوید که شخصا زا مجسمه ها خوشش نمی آید. و می افزاید: «ولی پدر و مادرم مجموعه ای پنج تایی از آن ها را در خانه شان گذشاته اند، تنها به این دلیل که گمان می کنند این مجسمه ها قشنگ اند.
بر اساس قانون اساسی ایران، باورهای  ، یهودیت و نیز زرتشتیت در کنار دین رسمی ایران اسلام، به رسمیت شناخته می شود. این قانون می گوید که به طور کلی از حقوق همه غیر مسلمانان باید رعایت شود.
برخی از اسلامگرایان از تولید هیچ گونه مجسمه ای پشتیبانی نمی کنند و آن را به عنوان شیوه ای از ترویج بت پرستی می دانند. در سال 2010 چندین مجسمه که افراد برجسته ادب و هنر ایران را به تصویر می کشید از خیابان ها و میادین شهر ناپدید شدند. گروه ناشناسی که با تفسیری سختگیرانه از اسلام هر گونه تصویری از اسلام را در هنر ممنوع می داند مقصر ناپدید شدن آنها دانسته شد.
در: گاردین