-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۲ فروردین ۵, دوشنبه

بعد ازتحویلی زندان بگرام چه اتفاق می افتد؟

آیا بر سر آزادی زندانیان خطرناک، موج دوبارۀ تنش لفظی بین کابل وواشنگتن شروع نخواهد شد؟ زیرا مشکل اصلی دوطرف موضوع انتخابات است نه زندان بگرام.

نیویارک تایمز
روزنامهء نیویارک تایمز مسالهء واگذاری زندان بگرام به حکومت افغانستان را مورد بررسی قرار داده و در آغاز می نویسد، بعد از ماه ها اتهام و دعوا  های لفظی میان مقامات افغان و امریکایی، وزارت دفاع امریکا به روز شنبه اعلان کرد که در زمینهء سپردن مسوولیت زندان بگرام به حکومت افغانستان توافق حاصل شده است.

روزنامهء نیویارک تایمز می نویسد، این توافق به فصل روابط تیرهء رییس جمهور کرزی با حکومت امریکا پایان خواهد داد.

به نوشتهء روزنامه، حکومت امریکا در آغاز این ماه هنگام سفر چک هیگل وزیر دفاع امریکا به کابل، در آخرین لحظات از سپردن مسوولیت این زندان ابا ورزید.

نیویارک تایمز از قول یک مقام وزارت دفاع امریکا می نویسد که گویا جانب افغانی به طور خاص در این مورد اطمینان دادند که بعد از سپردن مسوولیت این زندان، آن عده از زندانیان را رها نه خواهند کرد که امریکا آنان را خطرناک می داند. 

این مقام همچنان گفته است، به اساس این توافق ایالات متحدهء امریکا در مورد اینکه کدام زندانیان آزاد شوند به مقامات افغان مشوره خواهند داد. ولی فیصلهء نهایی را مقامات افغان اتخاذ خواهند کرد.

روزنامه نیویارک تایمز می نویسد، زندان بگرام آخرین زندانی در افغانستان است که در آن افراد مسلح مظنون در جنگ برای مدت طولانی نگهداری می شوند که در حال حاضر تعداد آن به 4 هزار نفر می رسد.

به نوشتهء روزنامه، واگذاری این زندان به جانب افغانی یک گام مهم برای پایان جنگ امریکا در افغانستان به شمار می رود.