-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۲ فروردین ۱۰, شنبه

قرص مسکن روزانه به آقای کرزی

اشاره: مقامات امریکایی دقیق می دانند که رئیس جمهور کرزی هرصبح اخبار وتبصره های منتشره درروزنامه های معتبر بین المللی را با حساسیت دنبال می کند. بنا برین، حداقل ازیک منبع، همه روزه، داروهای تسکین دهنده خدمت ایشان سرویس می شود؛ نظیراین مقاله:


واشنگتن پوست
روزنامه واشنگتن پوست در مورد افغانستان زیر عنوان «امریکا رییس جمهور حامد کرزی را متردد ساخته است»   مقالهء را به نشر رسانده است.

این مقاله را ستیفن بیدل استاد در پوهنتون جورج واشنگتن و مایکل هانین، یک کارشناس ارشد در شورای روابط بین المللی امریکا که اخیراً به افغانستان رفته بودند، نگاشته اند. 

در یک بخش این مقاله آمده است: برای اکثر امریکاییان مشکل است تا حرف ها و  کار های اخیر رییس جمهور کرزی را درک کنند و قبول آن نیز آسان نیست.

در بیشترین موارد چنین به نظر می رسد که رییس جمهور کرزی ممنون فعالیت های عساکر امریکایی در کشورش نیست، تلاش می کند که شیوه فعالیت نظامی نیرو های ناتو و امریکایی در افغانستان را تغییر بدهد.

وی همچنان در تعهدش به تلاش های نظامی در افغانستان قاطعانه عمل نمی کند.

آقای کرزی قبل از آن که مسوولیت تامین امنیت به نیرو های افغان سپرده شود، خواهان خروج نیرو های خارجی از قریه های افغانستان شد و از کشته شدن افراد ملکی در  حملات اشتباهی نیرو های ناتو شدیداً انتقاد می کرد.

رییس جمهور افغانستان با دادن مصوونیت قانونی به آن عده عساکر امریکایی که قرار بود بعد از سال ۲۰۱۴ در افغانستان باقی بمانند، موافقه نه کرده و حتی در یک مورد گفته بود که طالبان با ادامه دادن به جنگ در افغانستان با امریکا همکاری می کنند.

نویسنده گان این مقاله واشنگتن پوست می افزایند: با وجود اینکه آقای کرزی اخیراً در کنفرانس خبری مشترک با وزیر خارجه ایالات متحده امریکا از لهجه نرم تر کار گرفت، نه باید فکر شود که همه مشکلات حل شده اند.

به گفته این دو کارشناس امریکایی، نشیب و فراز در روابط کابل و واشنگتن در آینده هم ادامه خواهد داشت.
نویسنده گان این مقاله می گویند: این طور نیست که رییس جمهور حامد کرزی به باور یک عده، از مسایل آگاهی لازم نداشته و یا هم با مسایل سطحی برخورد می کند. این حالت وی را بیشتر متردد ساخته است.    

به گفته روزنامه، از نظر آقای کرزی ایالات متحده یک قدرت بزرگ جهان است.

وی فکر می کند که اگر امریکا بخواهد طالبان را شکست داده می تواند و پاکستان را نیز تحت فشار قرار داده می تواند تا از حمایت طالبان مسلح دست بکشد ولی تا حال چنین نکرده است.

به گفته نویسنده گان این مقاله، رییس جمهور حامد کرزی می بیند که امریکا با پاکستان به ارزش ملیون ها دالر کمک می کند و طالبان مسلح از  قرارداد های لوژیستکی آنان مفاد می برند.

به این گونه رییس جمهور کرزی فکر می کند که زیر کاسه نیم کاسه است.

امریکا در افغانستان منافع امنیتی دارد اما این منافع محدود است.

به عقیده نویسنده گان این مقاله واشنگتن پوست، بزرگ ترین تهدید به امنیت امریکا شبکه تروریستی القاعده است ولی اگر طالبان مسلح کنترول حکومت کابل را بدست بیاورند، شکست القاعده نیز مشکل خواهد بود.