-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۲ فروردین ۷, چهارشنبه

روابط کابل وواشنگتن شکننده است
روزنامه نیویارک تایمز با اشاره به نشست خبری مشترک جان کری ورئیس جمهور کرزی می  نویسد: این نزدیکی و صمیمیت بین کرزی و کری شاید آنقدر دوامدار نباشد، زیرا رئیس جمهور کرزی از سوی مخالفینش دست نشانده خطاب می شود و برای نشان دادن استقلال نظر و عمل از سوی آقای کرزی، اداره رئیس جمهور اوباما باید انتظار برخوردهای بیشتر باشد.

روزنامه وال ستریت ژورنال در شماره اخیر خود از قول تحلیلگران می نویسد که این دوستی و صمیمیت بین رئیس جمهور کرزی و آقای کری شاید ظاهری باشد.

روزنامه از قول رئیس متقاعد شورای روابط خارجی لیسلی گیلب می نویسد که گفته است، در ملاقات پشت پرده شاید وزیر خارجه امریکا با لحن جدی تر و تند تر با رئیس جمهور کرزی صحبت کرده باشد. اما به نظر وی چیزی که برای آقای کرزی مهم است، صحبت های مقامات امریکائی در محضر عام می باشد.

روزنامه دیلی تلگراف در شماره اخیر خود می نویسد، تسلیمی زندان بگرام به حکومت افغانستان صرف یکی از مشکلاتی بود که در راه فعالیت های دپلوماتیک آقای کری وجود داشت، او هنوز هم مشکلاتی زیاد دارد تا بتواند روابط را ترمیم کند و برنامه خروج قوای امریکائی از افغانستان را حتی الامکان راحت تر بسازد.

به نوشته روزنامه رام کردن رئیس جمهور کرزی که در اواخر صحبت های ضد امریکائی اش بیشتر شده است برای ستراتیژی خروج قوای امریکا در سال 2014 بسیار مهم می باشد.