-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۲ فروردین ۲, جمعه

اعتراض والی غزنی به سیدمخدوم رهین


رهین به مجلس نماینده گان گفته بود که اموردخل وخرج بازسازی غزنی دردست قسیم فهیم است. حالا والی غزنی می گوید، بودجه نیست. حالا این تارجرشده را کی صاف کند؟

شماری از مسوولان و بزرگان قومی در ولايت غزنی، در مورد گفته های دو مقام بلند پایۀ حکومت كه نا امنی ها را عامل اصلی مانع بازسازی ولايت غزنی عنوان کرده اند واكنش تند نشان دادند.
این مقامات عملکرد این مسوولین را غرض آلود خوانده ومدعی اند که دولت مرکزی نمی خواهند، تا غزنی برای سال 2013 آماده شود.
اخیراً سید مخدوم رهین وزیر اطلاعات و فرهنگ کشور و یوسف پشتون وزیر مشاور رییس جمهور در امور بازسازی غزنی، در اظهارات جدا گانه ای گفته اند که نا امنی ها مانع اصلی باز سازی ها در غزنی اند.
مسوولان و بزرگان قومی ولايت غزنی در يك نشست خبری دولت مركزی را به بی توجهی در مورد غزنی متهم کرده و می گويند كه وزير اطلاعات و فرهنگ كشور و يوسف پشتون وزير مشاور دولت در امور بازساز ی غزنی، غير مسوولانه سخن گفته اند.
روز گذشته آقای پشتون در تالار مجلس سنا گفته بود كه نا امنی ها باعث شده است تا پروژه های باز سازی در غزنی انجام نشود.
 اخیرا آقای رهين نيز در مورد بازسازی غزنی گفته است كه سازمان فرهنگی آیسيسكو كه غزنی را مركز فرهنگی كشور های اسلامی برای سال 2013 شناخته است، " باز سازی غزنی را ضروری نمی دانند".
موسی خان اكبرزاده والی غزنی در اين نشست خبری گفت: «غزنی امن است، نبود بودجه باعث شده است كه پروژه های سال 2013 ولايت غزنی تكميل نگردد».
او افزود، دولت مركزی به وعده هايش مبنی بر تامين هزينه پروژه های سال 2013 ولايت غزنی عمل نكرده است؛ به گفتۀ وی از مقدار 110 ميليون دالر كه برای غزنی وعده داده شده بود، تنها 10 ميليون آن از سوی دولت عملی شده است.
مل پاسوال زرور زاهد فرمانده پوليس ولايت غزنی، در اين نشست خبری گفت که وزارت داخله و بخش های امنيتی به مسوليت هايش در قسمت تامين امنيت غزنی عمل كرده است و زمينه را برای انجام پروژه در داخل شهرغزنی آماده كرده است اما وزارت اطلاعات و فرهنگ و ديگر وزارت خانه ها بی مسووليتی كرده اند.
 او افزود: «اين وزارت خانه ها ارادۀ برای ساختن غزنی نداشتند و الا تابحال هيچ پروژه ای در غزنی، از سوی مخالفان مسلح دولت آماج قرار نگرفته است و هيچ يك از ماموران بازسازی غزنی تهديد نشده است.
عبدالمالك یکی از شهروندان غزنی می گوید که دولت مركزی در مورد غزنی بی توجهی كرده است و نخواستند غزنی در مدت پنج سال گذشته آباد نمايند.
گفتنی است كه ولايت غزنی در سال 2007 ميلادی از سوی سازمان فرهنگی آیسيسكو به عنوان مركز فرهنگی جهان اسلام برای سال 2013 در نظر گرفته شده است قرار است چشنوارۀ آن در 24 حمل سال روان خورشيدی در غزنی برگزار شود.
حسین رحیمی - غزنی