-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۲ فروردین ۵, دوشنبه

بدخشان به کندز سال های هفتاد بدل می شود

مهار کردن اوضاع ولسوالى وردوج از توان نيروهاى محلى خارج است.درحالي که دولت و مخالفان مسلح، شمار تلفات يکديگر را در درگيرى هاى ولسوالى وردوج بدخشان سنگين ميدانند، برخى آگاهان امور، نبودسازماندهى منظم امنيتى را باعث نيرومند شدن مخالفان مسلح در اين ولسوالى عنوان مى کنند.
وردوج، يکى از ولسوالى هاى همسرحد با پاکستان است، که  در حدود ٦٠ کیلومتری شهر فیض آباد مرکز بدخشان قرار دارد و اخيراً به دلیل نفوذ طالبان، به منطقۀ نا امن مبدل شده است.
نيروهاى امنيتى و طالبان مسلح، در دو هفتۀ اخير در نقاط مختلف اين ولسوالى با هم درگيرى نموده و متحمل تلفات، جراحات و خسارات گرديده اند؛ اما همواره تلفات جانب مقابل را سنگين خوانده اند.
عبدالمعروف راسخ سخنگوى والى بدخشان، به آژانس خبرى پژواک گفت که از آغاز درگيرى ها تا حال ٨٠ طالب مسلح، در جريان درگيرى هاى ولسوالى وردوج کشته شده و١٠٠  تن ديگر جراحت برداشته است.
وى افزود که بيشترين تلفات مخالفان مسلح، بر اثر عمليات زمينى و حملۀ هوايى دو روز قبل بود که به ٤٣ تن ميرسيد.
راسخ، ارقام تلفات و جراحات نيروهاى دولتى را در اين مدت مشخص نکرد.
اما در گذشته مسوولان محلى، قتل بيش از ٢٠ سرباز اردو و پوليس و جراحت همين تعداد را پذيرفته بودند. عمده ترين آن، ١٦ تن از افراد پوليس و اردوى ملى بود که دو هفته قبل، طى کمينى از سوى طالبان کشته شدند.
اما طالبان مسلح، تلفات خود را انگشت شمار خوانده و برعکس تعداد تلفات نيروهاى دولتى را هنگفت مى دانند.
ذبيح الله مجاهد سخنگوى طالبان، در ايميلى که امروز به آدرس پژواک ارسال کرده، مدعى است که ٨٥ سرباز اردو و پوليس، در رويدادهاى دو هفتۀ اخير در ولسوالى وردوج به قتل رسيده و ده ها تن ديگر مجروح گرديده اند.
وى رقم تلفاتى را که مسوولان امنيتى ارايه کرده، رد نموده مى گويد که در اين مدت ٢٢ موتر رينجر و تانک نيز تخريب شده و ده ها ميل سلاح مختلف النوع به دست طالبان افتاده است.
سخنگوى طالبان مى گويد که جانب مقابل، بخاطر انحراف ذهنيت مردم، تلفات خود را کتمان مى کند و برخى رسانه ها نيز رقم تلفات از سوى طالبان را از نظر مى اندازند.
در عين حال، برخى آگاهان امور واعضاى شوراى ولايتى بدخشان ميگويند که مسوولان محلى، نفوذ طالبان در ولسوالى وردوج را کم اهميت جلوه دادند تا حدى که حالا اوضاع ولسوالى حتى از کنترول آنها خارج شده است.
غلام محمد آتشپور تحليلگرمسايل اجتماعى دربدخشان به پژواک گفت: "مسوولين امنيتى دراوايل موضوع را جدى نگرفتند، مثلاً زمانيكه نيروهاى امنيتى به وردوج ميرفتند، دريک مهمانخانه مصروف چاى خورى ميشدند، ولى مخالفين ازموقع استفاده كرده، آنها را به اسارت ميگرفتند و وسايط شانرا باخود ميبردند، كه وسايط به دست آمده براى مخالفين توانمندى بيشترى بخشيد."
وى افزود که موضوع ديگر، نبودسازماندهى منظم ازبرنامه هاى امنيتى بود كه سبب تلفات بيشترنيروهاى امنيتى گرديد.
آتشپور که خود را متنفذ قوم نيز معرفى نمود، يكى ازموضوعاتى را كه مخالفان دولت در وردوج توانمندشدند، فعاليت قاچاقبران موادمخدر دانسته، گفت که همين قاچاقبران، به عناوين مختلف نميگذارند امنيت تامين شود؛ از همين رو براى اخلال امنيت تلاش نموده و مخالفان دولت را كمک ميكنند.
از جانب ديگر، ذبيح الله عتيق رئيس پيشين وعضوكنونى شوراى ولايتى بدخشان گفت که  قضيۀ
تروريزم درافغانستان يک پديدۀ تازه نيست؛ پنج سال قبل تعداد محدودى ازطالبان دروردوج جابجاشدند. آنها اين موضوع را بارها بامسوولين محلى و مقامات در کابل شريک ساختند؛ امامقامات مركز گفتند كه مخالفان چند نفر محدودى از ناراضيان بوده و نميتوانند امنيت را اخلال كنند.
اما عتيق علاوه کرد: زمانيكه طالبان ساحاتى از اين  ولسوالى را تصرف كردند، دولت بعداً وارد اقدام شد.
اين عضو شوراى ولايتى افزود: "مخالفان دولت در وردوج، به حدى نيرومنداند كه مهاركردن آنها ازتوان مسوولين امنيتى محل بالااست و اگرحكومت از مركز، برنامۀ وسيعى را براى سرکوبى پناهگاه هاى ‌آنها روى دست نگيرد، اين مشكل به همين منوال پا برجاخواهد بود."
وى گفت که درحال حاضر، نقاط استراتيژيک درتصرف طالبان بوده و نيروهاى دولتى، تلفات سنگينى را متحمل شده اند.
اما سخنگوى والى بدخشان تلفات نيروهاى امنيتى را کم خوانده، مى گويد که اگر طالبان به پروسۀ صلح نپيوندند، از فشار نظامى کار گرفته شده و دستگير و يا سرکوب خواهند شد.
دولت محمد خاور ولسوال وردوج نيز ميگويد که افراد زيادى از نيروهاى مسلح به رهبرى جنرال زلمى ويسا قوماندان قول اردوى ٢٠٩ شاهين زون شمال، به اين ولسوالى رسيده و در عمليات سهم دارند.
وى به پژواک گفت: "فعلاً درين عمليات اکثر مناطق از حضور طالبان پاکسازى شده؛ اما تا هنوزهم  چهل درصد مناطق ولسوالى، تحت تصرف مخالفين قرار دارد."
به گفتۀ موصوف، عملياتى به نام عقاب که در شمال تا چند روزه آيند راه اندازى خواهد شد، از ولسوالى وردوج بدخشان شروع ميشود.
منبع علاوه کرد که در رويدادهاى اخير وردوج، به مردم محل آسيب نرسيده است.
اين درحالى است که مسوولان محلی بدخشان، در ٢٢ حوت گذشته  گفته بودند که بيش از ٢٨٠ خانواده که تعداد مجموعى شان به دو هزار تن از ساکنان اصلی قریه "يخ شیره" ميرسيد، به دلیل ترس از طالبان به ساحۀ "چاکران" درمرکز ولسوالی وردوج  پناه آورده اند.
اما طالبان، نيروهاى دولتى را عامل بيجايى اين خانواده ها خوانده بودند.