-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۲ فروردین ۲, جمعه

هشدار آسترالیا: افغانستان به جهان مدیون است

ده آسترالین

روزنامه ده آسترالین در شماره اخیر خود سخنان وزیر خارجه آسترالیا را اقتباس آورده است که می گوید، رشد اقتصادی در افغانستان باید حفظ شود.

به نوشته روزنامه باب کر وزیر خارجه آسترالیا گفته است برای پیشرفت در افغانستان خون و پول زیاد به مصرف رسیده، اما یک دهه جنگ و قربانی تحت شعاع فساد اداری بی پایان در این کشور قرار گرفته است.

به نوشته روزنامه با آنهم وزیر خارجه آسترالیا در صحبت خود در شورای امنیت سازمان ملل متحد، یک تصویر امیدوار کننده را در مورد افغانستان بعد از طالبان ترسیم نمود.

به گفته او رشد اقتصادی افغانستان سالانه به 8 فیصد رسیده، حد وسط سن بلند رفته، دسترسی به خدمات طبی بیشتر شده که همه نشان میدهند دخالت 10 ساله غرب در افغانستان کاملاً به هدر نرفته است.

اما به نوشته روزنامه آقای کر گفته است که این دست آوردها آسیب پذیر می باشند و اگر بعد از خروج قوای خارجی از افغانستان جامعه جهانی همچون یک اقدام برای رسیدن این کشور به مرحله اتکا بخود به حکومت آن کمک نکند، این دست آوردها به خطر روبرو می شوند. به گفته او هرچند این دست آوردها آسیب پذیر می باشند باید حفظ شوند و تعهدات مکرر سازمان ملل متحد بسیار مهم است.

وزیر خارجه آسترالیا همچنان به حکومت افغانستان هشدار داد که به کشور او و جامعه جهانی مدیون است که سیستم حکومتداری سالم را ایجاد کند، مخصوصاً وقتی که سخن از محو فساد اداری می رود.

به نوشته روزنامه ده آسترالین وزیر خارجه آسترالیا تاکید کرده است که جهان سرمایه گذاری بزرگی در افغانستان کرده و نمی تواند در برابر فساد اداری در این کشور تحمل نشان بدهد.