-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۲ فروردین ۵, دوشنبه

پاکستان: کرزی افغانستان را به دوزخ می برد


سنگ اندازی حامد کرزی در رابطه به گشایش دفتر قطر

پاکستان می گوید، روابط تاریخی طولانی با گروپ های شورشی که برای سرنگون ساختن حامد کرزی می جنگنند، اسلام آباد را وامی دارد که به صلح درافغانستان بیاندیشد.
 
اما افغانستان، پاکستان را به حمایت از طالبان و تلاش برای ایجاد یک حکومت طرفدار اسلام آباد در کابل، متهم می کند.  
 
به نوشتهء آژانس خبری رویترز، چنین به نظر می رسد که نسبت عدم اعتماد موجود، پاکستان به این نتیجه رسیده است که کار مشترک با حامد کرزی ناممکن بوده و تلاش می کند که با سایر جوانب در گیر تماس هایش را محکم کند.
 
یک مقام ارشد وزارت خارجهء پاکستان که از افشای نامش خودداری کرده است، در صحبت با آژانس خبری رویترز، با اظهار اینکه، در حال حاضر حامد کرزی بزرگترین مانع در برابر پروسهء صلح در افغانستان است، می گوید:
«کرزی در تلاش برای نشان دادن چهرهء یک نجات دهنده، افغانستان را مستقیماً بسوی دوزخ می برد.»
مقامات پاکستانی می گویند، آن ها از اظهارات و تحریکات مخرش حامد کرزی دلسرد شده اند که برای نشان دادن قاطعیت وی در جنگ منفور دوازده ساله در آن کشور، طراحی شده است.
 
دفتر ریاست جمهوری و وزارت خارجهء افغانستان از تبصره و ارایهء توضیحات در این رابطه خوددارای کرده اند.
 
سمیع یوسفزی مسوول دفتر مجلهء نیوزیک در پاکستان و افغانستان با اشاره به اظهارات اخیر مقامات پاکستانی می گوید، تلاش می شود تا حامد کرزی از پروسهء صلح تجرید شود.
 
مقام پاکستانی که با آژانس خبری رویترز صحبت کرده است، می گوید، با اشتراک و یا هم در غیاب حامد کرزی، بدون پروسهء صلح راه دیگری وجود ندارد. به گفتهء وی اگر رییس جمهور افغانستان به لجاجت اش ادامه دهد، به طور طبیعی شورای صلح منزوی خواهد شد.
 
عزیز خان سفیر سابق پاکستان در کابل می گوید، درست نیست که همهء بار ناکامی ها بدوش حامد کرزی گذاشته شود. به گفتهء وی در تماس های صلح همهء اطراف درگیر، یعنی حکومت افغانستان، پاکستان، ایالات متحده و طالبان، هر کدام شرایط خودشان را ارایه می کنند و موقف هیچکدام آن ها هم معلوم نیست که چی می خواهند.
 
به نوشتهء آژانس خبری رویترز، در کابل شک های موجود در مورد اهداف پاکستان درست است. به عقیده کارشناسان، اسلام آباد برای جلوگیری از نفوذ هند در افغانستان جنگ را توسط طالبان پیش می برد.
 
آژانس خبری رویترز با نقل از یک مقامیکه از افشای نامش خودداری کرده است، می نویسد، حقیقت اینست که در بیست سال گذشته پاکستان در یک بازی کثیف به وسیله تروریستان و طالبان می خواهد بر افغانستان مسلط شود. این ادعا را مقامات پاکستانی رد می کنند.