-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۱ اسفند ۲۹, سه‌شنبه

یک قلم دزدی کوچک دیگر در وزارت دفاعصدمیلیون افغانی!


داکتر عزیزالله لودین رییس این اداره در صحبت با رادیو آزادی گفت که به اساس تحقیقات انجام شده، وزارت مالیه و وزارت دفاع دریک پروژه فساد فعالیت مشترک داشته اند.

« اطلاعی را دریافت کردیم که در یک قرار داد خریداری گوشت مربوط به وزارت دفاع چیزی صورت گرفته است. من یک هیات را فرستادم که یک بخش این قرارداد را بررسی نموده است، به اساس گفته های هیات صد میلیون افغانی در آن تفاوت جود داشت. برای روشن شدن بیشتر این قضیه، از دو ماه به این طرف هیات ما تلاش دارد اما وزارت مالیه برای این کار تا حالا اجازه نداده است. »

از سوی دیگر جنرال ظاهر عظیمی سخنگوی وزارت دفاع به رادیو آزادی گفت که در صورت موجودیت اسناد هر فرد آلوده با فساد در این وزارت به مراجع عدلی و قضایی معرفی خواهند شد.

«
هر ادعای باید بر مبنای یک اسنادی صورت گیرد، اگر آنان چنین اسناد داشته باشند، وزارت دفاع آماده گی دارد تا موضوع را از طریق مقام های عدلی و قضایی خود و از طریق مراجع مربوط پیگیری کند. اگر چنین موردی وجود داشته باشد قطعاً کسانی که دست به چنین کاری زده اند، باید مجازات گردند.»

تبصره: حالا این موضوع به همان فکاهه یک دسته ازموش ها وپشک شباهت دارد. کی پیدا خواهد شد که حلقۀ مسئولیت را به گردن پشک بیاندازد!