-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۲ فروردین ۶, سه‌شنبه

گزارش مشکوک فارن پالیسی


آیا امریکا تمام نهاد های امداد رسانی خود را از افغانستان خارج می کند؟

فارن پالیسی
نشریه فارن پالیسی، در مورد کارمندان ملکی امریکایی در افغانستان مطلبی دارد که در آغاز آن می نویسد:
افراد ملکی امریکایی که در این اواخر به افغانستان رفته اند، اولین کسانی خواهند بود که این کشور را ترک می کنند.

به نوشتهء فارن پالیسی، ترک افغانستان به این معنی نیست که تنها پنتاگون یا وزارت دفاع امریکا پرسونل نظامی خود از این کشور بیرون می کشد. بلکه ادارهء یو اس اید وزارت خارجه امریکا و ادارت دیگر مانند تجارت، مالیه و اف بی آی نیز فعالیت های خود را خاتمه داده کارمندان شان را از افغانستان خارج می کنند.

نشریه فارن پالیسی در ادامه می نویسد، فرستادن افرادی اضافی ملکی همیشه یک مسالهء جنجال برانگیز بود که جمع کردن آنها کار دوامدار به شمار می رفت و زمانی که عملاً به کار آغاز می نمودند، مشکل به نظر می رسید که نتایج کار شان ارزیابی شود.

به هر صورت با خروج این کارمندان دیگراین و مشکل حل می شود. به نوشته نشریه فارن پالیسی، در بعضی مناطق پروسه خروج این کارکنان ملکی خیلی سریع تر از خروج نیروهای نظامی به پیش می رود. به این ترتیب، این پروسهء سریع تصوری را تقویت می بخشد که تعهدات آنان به افغانستان رو به تضعیف است.

به نوشته نشریه، خروج این کارمندان، زمانی که افغانستان سال آینده انتخابات ریاست جمهوری را برگزار می کند، یک مشکل دیگر را ایجاد می کند و آن اینکه شاید به کارمندان ملکی نیاز افتتد که برای این پروسه مهم پنداشته می شود.

ولی یک مقام امریکایی به نشریه فارن پالیسی در مورد اینکه خروج کارمندان ملکی چه تاثیراتی را بالای مردم غیر نظامی خواهد داشت، گفت، تا هنوز مشخص نیست. اما چیزی که اکنون آشکار است، خروج کارکنان ادارات ملکی از افغانستان کار آنانی را دشوار ساخته است که می خواهند در این کشور به فعالیت شان ادامه دهند.