-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۱ اسفند ۲۹, سه‌شنبه

درگیری دایمی مجاهدین خلق با کوبلر نماینده ملل متحد


 سايت سازمان مجاهدين خلق ايران - دبيرخانه شوراي ملي مقاومت ايران - تلويزيون مقاومت ايران ، سيماي آزادي 

سوء استفاده کوبلر از حسن نيت دولت آلبانی در آستانه اجلاس شورای امنيت برای سرپوش گذاشتن بر جنايت عليه بشريت، فشار مضاعف بر روی ساکنان و انحراف اذهان از مسأله مبرم امنيت در ليبرتی ،مقاومت ايران در ارتباط با آلبانی چهار ماه است در انتظار انتقال کسانی است که اسامی آنها را بارها برای كميساريا و آمريکا ارسال کرده است .
مارتين کوبلر در روز يکشنبه 27اسفند (17مارس) در نامه يی به خانم مريم رجوی، رئيس جمهور برگزيده مقاومت ايران، تلاش کرده است در نهايت فرصت طلبی اقدام انسان دوستانه نخست وزير آلبانی مبنی بر پذيرش پناهندگی 210تن از ساکنان ليبرتی را به جيب خود ريخته و در آستانه اجلاس شورای امنيت برای سرپوش گذاشتن بر جنايت عليه بشريت در ليبرتی که خود تسهيل کننده آن بوده است، مورد سوء استفاده قرار دهد. 
علاوه بر اين او می خواهد با عادی جلوه دادن اوضاع بر روی ساکنان فشار مضاعف وارد کند تا مسأله مبرم امنيت دستجمعی در ليبرتی را که از هر سو مورد تهديد است، فراموش کنند. کوبلر در همين رابطه با وقاحت به خانم رجوی نوشته است به ساکنان ليبرتی «دستور» دهد مصاحبه های پيشين را از روز يکشنبه 27اسفند از سر بگيرند. 
در پی شهادت هشتمين نفر از ساکنان در اثر حمله موشکی، بيش از 3000تن از ساکنان در يک نامه مشترک به دبيرکل بان کی مون که روز گذشته ارسال شد، نوشتند: 
- «35روز پس از حمله موشکی به ليبرتی و در حاليکه تهديدهای رژيم ايران و ايادی و مزدورانش در عراق برای حملات بعدی عليه ليبرتی ادامه دارد، دولت عراق در قبال کمترين اقدام حفاظتی در کمپ کارشکنی می کند. از جمله اجازه ورود حتی يک تی وال را هم نداده و همچنين از انتقال جليقه ها و کلاههای حفاظتی ما از اشرف جلوگيری می کند». 
- «همزمان با ورود ساکنان به ليبرتی در فوريه 2012 و در هفته های بعد از آن نيروهای عراقی با شتاب و با به کار گرفتن جراثقالهای متعدد به طور شبانه روزی، به رغم اعتراضات ساکنان، در مجموع 17500 عدد تی وال را از ليبرتی خارج کردند و بنگالهای آسيب پذير را در مقابل هر گونه حمله يی عامدانه بی سپر گذاشتند. شکی نيست که هدف رژيم ايران و حکومت عراق گرفتن تلفات بيشتر از ما در حملات بعدی است. ژنرال جيمز جونز مشاور سابق امنيت ملی پرزيدنت اوباما تأکيد می کند که شرايط کمپ ليبرتی بدتر از زندان گوانتانامو است (سی.ان.ان- 11مارس 2013). 
پس از حمله موشکی، بيش از يک ماه است که ما بارها تکرار کرده ايم مبرمترين مسأله کنونی ما تإمين فوری امنيت است. ادامه مصاحبه ها در ليبرتی و متد بازاسکان قطره يی که منطبق با خواست رژيم ايران است راه حل مسأله مبرم امنيت دستجمعی ما نيست. هر وجدان منصفی تأييد می کند که از قضا اين کار خطرات را بر روی اکثريت عظيمی که برای طولانی مدت در ليبرتی باقی می مانند، افزايش می دهد. اين، حقيقت را پرده پوشی می کند و چنين جلوه می دهد که گويا همه چيز نرمال است و امور در مسير درست پيش می رود. هيچ يک از ما اين متد غيرشرافتمندانه که زندگی سايرين را بيشتر به خطر می اندازد، نمی پذيرد». 
- «امنيت ما می تواند با انتقال سريع همه ما به آمريکا ولو به طور موقت تأمين شود. دولت آمريکا با تک تک ما توافق امضا کرده و در ازای گرفتن سلاحهای ما مسئوليت حفاظت ما را تا فرجام نهايی برعهده گرفته است. وزارت خارجه آمريکا در اطلاعيه 29 اوت 2012 خود نيز بار ديگر بر تعهد دولت آمريکا در مورد «سلامت و امنيت ساکنان طی پروسه بازاسکان آنها به خارج از عراق» تأکيد کرد. در غيراين صورت تنها راه، بازگشت فوری ما به اشرف است. چون مساحت آن 80بار از ليبرتی بزرگتر است و دارای ساختمانهای بتونی است که خودمان ساخته ايم، و از اين رو از امنيت نسبی بيشتری برخوردار خواهيم بود. آلودگی محيط و وضعيت فوق العاده غيربهداشتی در ليبرتی به خاطر خرابی سيستم فاضلاب و سرريز شدن منابع، شيوع بيماريهای عفونی، محاصره و بحران پزشکی، ضرورت انتقال ساکنان به اشرف را مضاعف می کند. ادامه پروسه پناهندگی و انتقال به کشور ثالث که در ليبرتی به خون کشيده و غيرممکن شده است، می تواند در اشرف ادامه پيدا کند». 
مقاومت ايران ديروز با قدردانی از اقدام انسان دوستانه دولت آلبانی و نخست وزير پريشا خاطرنشان کرد: پذيرش 210تن از ساکنان ليبرتی از سوی دولت آلبانی که کوبلر می خواهد آن را از معجزات خود جلوه بدهد موضوع تازه يی نيست. اين توافقی است که به هنگام ديدار سکرتری کلينتون از تيرانا در نوامبر گذشته بر روی آن توافق شده بود و در همين رابطه، آمباسادور فيريد، روز 22نوامبر به نماينده ساکنان اشرف و ليبرتی نوشت: 
«همانظور که ممکن است شنيده باشيد، دولت آلبانی به طور خصوصی تأييد کرده که آماده است باز اسکان 210تن از ساکنان قبلی اشرف را بپذيرد. کميساريای عالی پناهندگان ملل متحد در حال آماده سازی ارجاع به دولت آلبانی است و محتمل است که با رهبران کمپ ليبرتی برای گفتگو در اين باره تماس بگيرد. 
من اميدوارم و انتظار می رود که رهبران کمپ ليبرتی و رهبری شخص شما از اين خبرها استقبال کند و به طور کامل به کميساريا برای انجام اين جابه جايی مهم همکاری کند. . 
من از شما و مجاهدين خواستارم که اين پيشنهاد را علنی نکنيد، اما بی سر و صدا با کميساريا همکاری کنيد که افرادتان عراق را به سلامت برای يک زندگی بهتر ترک کنند. 
همکاری مجاهدين در انجام موفقيت آميز اين تلاش برای انتقال به آلبانی ساير دولتها را برای پذيرش سريعتر جابه جايی ساکنان قبلی اشرف تشويق می کند. 
پس از توافق دولت آلبانی با پذيرش 210نفر، نمايندگان ساکنان و مقاومت ايران در 8ژانويه به تيرانا رفتند. آنها خواستار پذيرش تمام ساکنان ليبرتی در آلبانی شدند و به طور مکتوب به دولت آلبانی تضمين دادند که همه هزينه ها را در مورد افراد انتقالی مورد توافق طرفين تقبل خواهند کرد. 
آنها همچنين ليست اسامی کسانی را که خواهان تسريع در انتقال آنها بودند به نخست وزير پريشا تقديم کردند. اين ليست از آذرماه 91 (دسامبر2012) تا کنون بارها برای کميساريای عالی پناهندگان و مقامات آمريکايی ارسال شده است. تا کنون بيش از 2000نفر از ساکنان ليبرتی بارها مصاحبه شده اند و پروسه پناهندگی آنها به پايان رسيده است. 
هم چنانکه استراون استيونسون پرزيدنت هيأت رابطه با عراق در پارلمان اروپا در روز 6اسفند 91 (28فوريه) به دبيرکل بان کی مون نوشت: برای حل مسأله مبرم امنيت «فقط دو راه متصور است. يا ساکنان همگی، بدون استثنا به طور موقت به محلی در آمريکا يا يک کشور اروپايی منتقل شوند يا به اشرف بازگردانده شوند تا از آنجا باز اسکان شوند. در هر دو راه حل، دو عنصر حياتی است: اول، راه حل بايد شامل همه، بدون هيچ استثنايی بشود. دوم، سريع بودن. نبايد با گفتگوهای بی حاصل و ادامه روند قبلی وقت تلف کرد تا فاجعه بعدی فرصت وقوع پيدا کند».


دبيرخانه شورای ملی مقاومت ايران 
27اسفند1391 (17مارس 2013)