-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۲ فروردین ۷, چهارشنبه

منع کنسرت های هنری از سوی شورای علمای جاغوریشورای علمای ولسوالی جاغوری ولایت غزنی  اجرای کنسرت های هنری را حرام  و آنرا مخالف " شئونات اسلامی" اعلام کرد.
قرار بود امروز 6 حمل، عباس نشاط  و سیدانور از آواز خانان محلی کشور در مرکز ولسوالی جاغوری، کنسرت هنری انجام دهند که با مخالفت علمای این ولسوالی رو برو شد.
این شورا با نشر یک فیصله نامۀ اعلام کرده است  که بر اساس فیصله شورای علما، ولسوال ولسوالی جاغوری و موسفیدان،  برگزاری چنین کنسرت ها برخلاف " شئونات اسلامی" بوده و از اجرای آن جلوگیری خواهد شد.
شورای علما در این فیصله نامۀ  از نیروهای امنیتی این ولسوالی خواسته است تا مانع اجرای این کنسرت شوند.
احمد الله صادقی یک شهروند جاغوری به خبرگزاری بست باستان گفت که شورای علمای این ولسوالی تجمعات جوانان را نیز حرام کرده و گفته است که از تجمعات نیز جلوگیری شود.
سال گذشته شورای علمای این ولسوالی یک دختر قربانی جنسی را  به ضربات شلاق محکوم کرد در حالی که مرد تجاوز کننده را مورد عفو قرار داد.  
این تازه ترین مخالفت با اجرای کنسرت های هنری از سوی شورای علمای جاغوری پس از حکومت طالبان در افغانستان است که اجرا می شود.