-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۱ اسفند ۳۰, چهارشنبه

رقابت طالبان وحزب اسلامی برسر ولایت وردک

 قوای امریکایی از وردک بیرون می رود.


جنرال ظاهر عظیمی سخنگوی وزارت دفاع افغانستان به روز چهارشنبه در یک نشست خبری در کابل گفت، قوماندان عمومی نیرو های بین المللی در این کشور به تازه گی در دیدار با رئیس جمهور موافقت کرده است که عساکر خاص شان را در آینده نزدیک از ولایت میدان وردک بیرون می کنند.
وی گفت:
 
قوای بین المللی آماده گی دارد که نیرو های خاص خود را از ولسوالی نرخ ولایت میدان وردک بیرون کند و قطعات اردوی ملی جایگزین آنها می شود، شاید تا چند روز دیگر این مشکل کاملاً حل گردد.
نیرو های خاص در ولایت میدان وردک تنها در ولسوالی نرخ حضور دارند و آنها که از این ولسوالی بیرون شوند در واقع دیگر نیروی خاص یا اسپیشل فورس در میدان وردک باقی نمی ماند.
ولایت وردک درمسیر بزرگراه ارتباطی کابل- قندهار- هرات واقع است. تشکیلات حزب اسلامی وطالبان درین ولایت کاملاً فعال اندو برسر کنترول وردک درکشمکش اند. وردک دروازۀ جنوب غربی ورود به پایتخت است وحزب اسلامی وطالبان از حمایت کامل باشنده های این ولایت برخورد دار اند. جابه جایی قوای مسلح دولت که ازنظر ابزارهای فنی رزمی درسطح پائین قرار دارند، ممکن است از افتادن زود هنگام ولایت به دست دسته های مسلح مخالف جلوگیری خواهد کرد مگر جنگ دایم وتلفات انسانی دایم را نیز به دنبال خواهد داشت. اردوی ملی درجنگ محلی فرسایشی دروردک هیچ دست آوردی نخواهد داشت. چون مردم محل را نمی شود نابود کرد.