-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۲ فروردین ۷, چهارشنبه

مرگ مادر و فروش دو طفل بعد از ولادت!دو طفل که روز سه شنبه ۶ حمل، مادرشان بعد از ولادت آنها حیات خود را از دست داد، از سوی پدرشان به ۵۰ هزار افغانی فروخته شدند.

به گزارش جمهور، دکتر نجلا جهانشیر داکتر بخش جراحی بانوان ــ ولادی شفاخانه ملکی شهر پلخمری گفت: صبح روز سه شنبه مردی، همسر بیمارش را از ساحه دهنه غوری به شفاخانه رساند، اما بعد از ولادت دو دخترش این زن فوت کرد. وی افزود، علت مرگ این خانم دیر رسیدن به شفاخانه بود که احتمال می رود این موضوع به دلیل مشکلات اقتصادی،‌ شوهرش بوده است. خانم جهانشیر بیان داشت، بعد از فوت این خانم و ولادت دو دختر دوگانه ای، پدر وی به حویلی شفاخانه رفت و با صدای بلند گفت که دو دختر برای فروش دارد. گفتنی است که یکی از این اطفال به قیمت ۲۰ هزار و دیگری به قیمت ۳۰ هزار افغانی فروخته شده اند.

محمد حارث یک شاهد عینی در شفاخانه ملکی شهر پلخمری در این رابطه گفت:‌ این مرد بعد از فوت خانمش به حویلی شفاخانه رفته و به مردم گفته که دو دخترش را می فروشد. وی افزود، وقتی علت این کار از پدر این اطفال پرسیده شده،‌ وی گفت: کسی را در خانه برای نگهداری از این اطفال ندارم و هم چنین پولی برای دفن جنازه مادرشان هم ندارم.