-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۱ اسفند ۲۹, سه‌شنبه

سند زنده از قبرستان امپراتوری ها

اشاره: درسراسر افغانستان خصوصاً دردره ها وبزرگراه ها، هزاران واسطۀ حربی سوخته وجود داشت که درمعدۀ کارخانه های پاکستان حل شده اند.

از هرسو که به «جهاد افغانستان» بنگریم، پاکستان سود برده است. من در صوبه سرحد ودرۀ آدم خیل ( درزمان کار دربی بی سی) صدها تانک، مسلیل، وانبارهای عظیم آرپی جی و لاشه های طیارات جنگی وغیرجنگی را دیدم که بعد از سقوط دکترنجیب الله به پاکستان منتقل شده و پرزه پرزه فروخته می شدند. با آن هم اگر روزنامه نویس های روزنامۀ تایمز مایل باشند درمسیرگذرگاه سالنگ و وادی پنجشیر 
(هم روی زمین وهم درزیرخاک وته دریا ها) صدها تانک وچین دار زنده ونیمه سوخته وجود دارد. 
روزنامهء تایمز در شمارهء اخیر خود به یافت شدن یک تانک شوروی سابق در زیر زمین و در نزدیکی قرار گاه ناتو در کابل اشاره نموده می نویسد:

اگر ناتو برای ثبوت این قول معروف که افغانستان قبرستان امپراتوری ها می باشد، در جستجوی سندی باشد، این سند در نزدیکی قرار گاه اش وجود دارد.

روزنامه می نویسد، در ماه جنوری یک نفر در هنگامی حفر زمین در نزدیکی قرار گاه ناتو در عمق سه متر با یک چیزی سخت برخورد. بعد تر روشن شد که آن، یک تانک تی 62 اردوی شوروی بود که ده ها سال قبل در هنگام اخراج این قوا از افغانستان در آنجا باقی مانده بود.

به گفتهء روزنامه تایمز، در جریان جنگ داخلی در سال های 90 میلادی شهر کابل به میدان نبرد جنگ سالاران تبدیل شده و به کمک تانک های باقی ماندهء شوروی شهر کابل را به یک ویرانه مبدل ساختند.

ظاهر عظیمی سخنگوی وزارت دفاع افغانستان می گوید، هر منطقه این شهر از جمله مکاتب، شفاخانه ها و کلپ های ورزشی به یک قرار گاه نظامی   جنگ سالاران رقیب مبدل گشته بود.

جان پیرسن آمر شرکت ساختمانی در این محل گفت:
« ما هراس داشتیم که شاید در این محل اجساد هم به دست خواهد آمد. ولی ما نشانهء از آن را نه دیده ایم.»

آقا پیرسن افزود، ناتو این پیشنهاد را که این تانک در یک محل شهر همچو یادگار اشغال شوروی قرار داده شود، رد نمود.

آقای پیرسن گفت: حالا از این تانک برای تمرین انداخت سربازان، استفاده خواهد شد.