-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۲ فروردین ۸, پنجشنبه

اگرحکومت توجه نکند، ایران بند سلما را تخریب می کند.

حلقه‌هایی در حکومت افغانستان هستند که درتبانی با کشورهای همسایه نمی‌خواهند از منابع آبی افغانستان استفاده شود. 

گزارش های دقیقی دردست است که شبکه های مخفی ایران درغرب افغانستان با استفاده از افراد مسلح اجیر، قصد دارند بند سلما درهرات را منهدم کنند. این تلاش ها درحالی افزایش یافته که اخیراً وزیرنیروی ایران هشدار دادکه دراثر بی آبی وخشکسالی بی پیشینه، ازهرگوشه وکنار آن کشور، فریاد «العطش» بلند شده است. جلوگیری از ایجاد تأسیسات زیربنایی درافغانستان درحوزۀ غرب، جزو سیاست اعلام ناشدۀ رژیم ایران است.

 قبلا گزارش شده بود که ملا مصطفي فرمانده طالبان كه همواره با حمله بر پاسگاه هاي امنيتي بند سلما مانع پيشرفت كار اعمار اين بند ميگردد از سوي ايران تمويل مي شود. تا حال شماری از کارکنان ومحافظان بند سلما درنتیجه حملات مرموز تروریستی کشته شده اند. زنگ خطرجدی تر زمانی به صدا درآمد که هفتۀ پیش یک فرمانده طالبان که دورۀ آموزش های تروریستی درایران را فراگرفته است، درغرب کشور به دام افتاد. وی اعتراف کرد که حکومت ایران ازوی خواسته بود در ازاء دریافت پنجاه هزار دالر، بند سلما درهرات را منفجر کند.
مسؤولان هندی که کار ساخت وساز بندسلما را برعهده دارند، تایید کرده اند که تحرکات جاسوسان ایرانی به هدف اخلال دراعمار سد آب سلما همچنان ادامه یافته است.

بعد ازسرنگونی دولت دکترنجیب الله درسال 1371 وایجاد حاکمیت های ملوک الطوایفی درافغانستان تلاش های ایران برای تخریب بند های آب وتأسیسات زیربنایی درنزدیکی مرزها با آن کشور جریان داشته است. ایران درناحیۀ سرخس  منطقه مرزی بین افغانستان، ترکمنستان وایران، آبگردان های بزرگی را اعمار کرده است که هدف ازآن استفادۀ غیرمجاز از آب دریای هریرود است که درناحیه موری چاق درخاک ترکمنستان سرازیرمی شود.
تأسیسات ایرانی طوری درست شده اندکه بعد از سیراب شدن آبگردان ترکمنستان، آب دریا به سوی آبگردان بزرگ ایران سرازیر می شود. درگذشته مسیر آب بعد ازسیراب کردن مناطق برون مرز، دوباره به سوی افغانستان جاری می شد، اما تأسیسات آبی ایران مانع ازین کارشده ومسیرآب به سوی دشت های ایران منحرف گشته است.
خطر انفجار و تخریب مراکز درحال ساخت زیربنایی درکشور تا آن جا جدی شده که هفته پیش رئیس جمهورکرزی هدایت داد تا به منظور تامین امنیت کارمندان پروژه های زیربنایی مانند، سرکسازی، ساختمان بند، تمدید خطوط برق و سیستم مخابراتی در سرتاسر افغانستان قدم های جدی تر و بیشتر امنیتی صورت بگیرد.
درماه حمل امسال بنا به گزارش روزنامۀ «هشت صبح» مجلس سنای افغانستان نسبت به اهداف عمال ایرانی درانهدام بند سلما هشدار داده بود. احمد جاوید رووف، سناتور هرات در مجلس سنای افغانستان گفته بود که دولت ایران به خاطر استفاده از آب‌های بیرون مرزی افغانستان از ساخت بند سلما ـ عمده‌ترین پروژ‌ه در خاک افغانستان ـ جلوگیری کرده است.

آقای رووف گفته بوود: «بند سلمای هرات درسال ۱۳۸۲ قرارداد شده بود که باید در طول چهار سال تکمیل می‌شد. بودجه‌اش داده شد، پولش فیصله شد و کشور هند تقاضای ساخت آن‌را کرد ولی ایرانی‌ها دخالت کردند دراین راستا. تاحال که شش و نیم سال می‌شود ۵۰ درصد بند را نتوانسته‌اند که تکمیل کنند. حتا ایرانی‌ها به سفارت هندوستان رفتند و از ‌آن‌ها تقاضا کردند که این بند (بند سلما) ساخته نشود تا این‌که ما (ایرانی‌ها) از این آب استفاده کند.»
گل احمد اعظمی، یکی دیگر ازاعضای مجلس سنا حلقه‌هایی را در حکومت متهم کرده بود که به دلیل محلوظات سیاسی با ایران، ‌مانع ساخت بند بخش‌آباد در فراه شده‌اند.


بنا به گفتۀ آقای اعظمی «حلقه‌هایی در حکومت افغانستان هستند که درتبانی با کشورهای همسایه نمی‌خواهند از منابع آبی افغانستان استفاده شود. شما ببینید که آب و برق رابطه‌ی نزدیک به هم دارند، ما از ترکمنستان، ایران و از ممالک دیگر برق وارداتی را داخل می‌کنیم  اما از بندهای خود استفاده نمی‌کنیم. مثلا در مورد ساخت بند بخش‌آباد در فراه ‌رود که درآن حتما ملحوظات سیاسی به خاطر ایران است که از چند سال به این‌سو در ساخت آن سهل‌انگاری می‌شود.

درسال 1389 گزارش شده بود که حدود هفتاد درصد کاراعمار بند سلما تکمیل شده است. دربند سلما به تعداد 700 کارگر و 200 مهندس وکارگرخارجی سرگرم کاراند. این پروژه با ظرفیت ذخیره 6/13 میلیون متر مکعب آب و تولید 42 کیلو ولت برق، چهار سال پیش در ولسوالی چشت شریق هرات پایه گذاری شده است.
پروژه با هزینه ابتدایی 80 میلیون دالر کمک بلا عوض کشور هندوستان اغاز شد و در حال حاضر گفته می شود: تکمیل کار ساختمانی بند سلما نزدیک به 200 میلیون دالر هزینه در بر خواهد گرفت.