-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۲ فروردین ۵, دوشنبه

خبری که ازشروع سال نو، شما را مأیوس می سازد


دولتی که از بابت دزدی یک میلیارد دالر یک بانک به صاحبان پول ها وجهان حاضر به حساب دهی نیست، درغارت گمرکات ازهیچ نیرویی ترس ندارد.


پول یک لقمه نان آن کودکانی که هنوز به دنیا نیامده اند، به جیب فساد سالاران می رود.
کمیتهء مستقل مشترک نظارت و ارزیابی مبارزه با فساد اداری می گوید که فساد اداری در گمرکات افغانستان به اوج اش رسیده است.
مسوولان کمیتهء مستقل و مشترک نظارت و ارزیابی مبارزه با فساد اداری می گویند که به منظور بررسی فساد اداری در گمرکات ولایت ننگرهار، هرات و بلخ تحقیقات را آغاز کرده اند.

سیما غنی رییس دارالانشاء این کمیته به روز یکشنبه در نشست خبری در کابل از فساد گسترده در بخش گمرکات افغانستان ابراز نگرانی کرد.

خانم غنی گفت: بیشترین رقم عواید بدست آمده در گمرکات بجای ریختن به خزانه حکومت حیف و میل می شود:

« متاسفانه بزرگ ترین فساد در بخش بدست آوردن جمع آوری عواید موجود است که این فساد بیشتر در گمرکات است. در سرحدات ارقام که من از مقامات وزارت مالیه شنیدم ما تقریباً 200 درصد عواید خود را در فساد از دست می دهیم.»

وی همچنان می گوید: گزارش های را دریافته اند که بر علاوه ادارات حکومتی در برخی از موسسات کمک کننده بین المللی در افغانستان نیز فساد موجود است.

خانم غنی در این خصوص از دفتر UNHCR یا کمیشنری سازمان ملل متحد در امور مهاجرین نام برد و گفت: تحقیقات در خصوص موجودیت فساد در این اداره را نیز آغاز می کنند.

مسوولان این کمیته از موجودیت فساد در بخش معرفی مشاورین از طریق برنامه تخنیکی ملکی وزارت مالیه به دیگر وزارت های افغانستان نیز انتقاد کردند.

مقامات وزارت مالیه موجودیت فساد در گمرکات را رد نمی کند اما تاکید کرده اند که نسبت به گذشته کنترول زیادی در بخش گمرکات به میان آمده است.

نجیب الله منلی مشاور این وزارت در مورد گفت:

« جای فساد وجود دارد که در آنجا پول زیاد است، اقتصاد افغانستان که یک اقتصاد وارداتی است بیشتر پول ما در گمرکات ما است پس به صورت طبیعی حجم فساد در گمرکات باید بالا باشد. این که گفته می شود حجم فساد به چند صد فیصد می رسد این یک مبالغه شدید است به خاطری که واقعیت های اقتصادی ما این را حمایت نمی کند.»

اخیراً مقامات این وزارت در یک اقدام تازه 34 تن از کارمندان بلند رتبه را به شمول  ده رییس گمرک از وظایف شان برکنار نموده و افراد جدید را در سمت های شان مقرر کرد.

مسوولان این وزارت گفته اند که این کار را به هدف بهبود در کار این وزارت انجام داده اند.

کمیته مستقل مشترک نظارت و ارزیابی مبارزه با فساد اداری می گوید: 74 سفارش را به هدف اصلاحات در ادارات حکومتی، غیر حکومتی و بین المللی پیشنهاد کرده اند.

آنان می گویند: در این سفارشات خواهان رسیده گی به قضایایی غصب زمین، تعدیل در معاهده تخنیکی نظامی و آوردن اصلاحات در بخش های مختلف ادارات گردیده اند.