-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۲ فروردین ۱۲, دوشنبه

بغلان به سنگر مرکزی طالبان بدل می شود

طالبان در سال های «مقاومت» با تکیه برپایگاه های سنتی دربغلان، قندز، تخار و بلخ را اشغال کرده بودند.

گزارشات رسیده از ولایت بغلان حاکی از آنست که با گرم شدن هوا، گروپ های متعددی از طالبان و حزب اسلامی یا به این ولایت رسیده اند و یا در حال رسیدن اند.
به گفتۀ شاهدان عینی، میرویس یکی از فرماندهان حزب اسلامی در این ولایت که در مناطق کوهستانی نزدیک به پلخمری فعال است، در زمستان با افراد تحت فرمانش این منطقه را ترک کرده بود و اکنون با نیروی بیشتر به منطقه بازگشته است.
میرویس، قبلا با طالبان بود ولی اکنون با حزب اسلامی پیوسته است.
قبلا طالبان و حزب اسلامی در ولایت بغلان باهم درگیر جنگ شده بودند ولی اکنون به نظر می رسد که حزب اسلامی در این ولایت موقعیت خود را تقویت می  کند.
 بی توجهی حکومت مرکزی به بغلان و تقرر والی هائی که خدمتی به مردم نکردند وفساد گسترده، مردم را از حکومت مرکزی دلسرد ساخت.
هیچ پروژهء اقتصادی قابل ذکری که تغییری در زنده گی مردم رونما سازد در طول یازده سال گذشته در این ولایت روی دست گرفته نشد و در نتیجه مخالفین مسلح دولت از این فرصت به نفع خود استفاده کردند.
برنامهء مخالفین مسلح در سال جاری، ایجاد ناامنی های بیشتر در شمال افغانستان است که از چندی به اینطرف شاهد حملات طالبان به بعضی از مناطق ولایت بدخشان بوده ایم.
 بغلان از جمله ولایات شمال شرق افغانستان است که بزودی درآن شاهد گسترش ناامنی های مشابه خواهیم بود.

خبرگزاری بست باستان