-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۲ فروردین ۶, سه‌شنبه

رسوایی ها درقنسولگری دوبی
1-از دبی خبر می رسد که شاه ولی جان درانی دیپلومات ارشد قنسلی افغانستان در دبی یک موتر فروشی را منطقه شارجه باز نموده و مصورف تجارت خویش میباشد.
گفته شده موصوف به خاطریکه در دبی بماند و کارهای تجارتی خود را به پیش ببرد خود را در کدام کورس راجستر نموده و گویا ایشان محصل اند و درس های خود را ادامه میدهند و هر وقت که موضوع ختم وظیفه موصوف مطرح می شود استدلال می نماید که ایشان تا فعلا جاهل بوده و حالا می خواهند با پول وزارت خارجه درس بخوانند.
سوال این جا است: اگر موصوف صنف 12 بیشتر نخوانده اند به کدام دلیل به حیث دیپلومات تعیین می شوند و بیش از سه سال مصارف گزاف بالای ایشان انجام می شود؟
اگر ایشان درس می خوانند پس چرا دیپلومات هستند و وزارت خارجه مگر دانشگاه است؟
اگر ایشان تجارت می کنند پس چرا وزات خارجه برای ایشان معاش، کرایه خانه، مصرف تیلفون و بقیه مصارف می دهد؟
کسی که وجدان نداشته باشد اگر در 100 دانشگاه هم فارغ شود جز به فکر منافع خود هرگز به فکر دیگران نخواهد بود مثل همین آقا.
البته یگان خصوصیت و خوبی که درانی صاحب دارد این است، قبلا در شورای امنیت کار میکرده با صنف دوازده معاش بلند می گرفته و بنا بر همان خدمات بسیار زیاد تقدیر شده تا در وزارت خارجه دیپلومات شود، در قوم درانی است حتما در ارگ ریاست جمهوری با کسی شناختی دارد چون هر وقت که بخواهد بدون اجازه گرفتن از مرکز به کابل می رود و مکتوب تبدیلی و یا ختم وظیفه خود را تغییر می دهد و دوباره به دبی بر گشته به تجارت خود ادامه می دهد.
صدها بی چاره و بی واسطه در کابل منتظر هستند تا به بیرون مقرر شوند اما اینها خود را تمدید می کنند تا موتر فروشی کارش عقب نیفتد.
از جناب وزیر خارجه و بقیه مسوولین تقاضا می کنم تا لطف نموده بخاطر خدا و مردم فقیر و بی بضاعت وطن از همچو کارها جلوگیری کنند.


2-تا روزی که حاجی راشد الدین خان جنران قونسل بود هر ویزه ششماه که از قونسلی صادر می شد به فردایش از مرکز مکتوب می رسید که چرا ویزه شما ملتیپل صادر نمودید. اما از روزی که بلای موصوفی از سر مراجعین قونسلی افغانی در دبی دور شده به شکر و مرحمت جناب معین سیاسی باران رحمت بالای بسا تاجران متملق و ابن الوقت باریدن گرفته که گمانه زنیها طوری است که معین صاحب و جنرال صاحب قونسل هم سهم خود را گرفته از صلاحیت خود سوء استفاده می کنند و شریک با تاجران شده اند.
بطور مثال : شرکت هوایی کام ایر که در لیست سیاه نیز درج شده روزانه از 2 ویزه گرفته الی 6 ویزه ششماه ملتیپل می گیرد که شخص جنرانقونسل نماینده شرکت کام ایر را به دفتر خود می خواهد و برایش ویزه های ششماه هدایت می دهد که دیگر چه گپ ها است خود بهتر می دانند.
شخصی بنام ارغندیوال که رفیق نزدیک معین سیاسی بوده و در تجارت با هم شریک هست همچنان روزانه ویزه های متعدد ملتیپل را از قونسلی افغانستان در دبی اخذ می نماید.
وقتیکه دیگر شرکت ها مراجعه کنند جواب این است که تا مرکز هدایت ندهد ما صلاحیت صدور ویزه ششماه ملتیپل را نداریم.
ای کاش طوریکه با دیگران ساخت و بافت دارند به ما هم بگویند ما هم غم بزرگان خود را خواهیم خورد.
ریاست قونسلی در ارتباط به همه موارد فوق کاملا ساکت بوده تا نشود در تجارت بزرگان مشکلی رونما گردد.


3-گفته میشود که جناب جنرانقونسل افغانستان در دبی مبلغ هنگفتی را زیر نام کمک به تیم فوتبال افغانستان از تاجرهای مقیم دبی جمع نموده و کوشش نموده است تا هیچ کس خبر نشود که گویا تیم فوتبال افغانستان در دبی امده و نشود که موضوع جمع کردن پول هم افشا شود.
البته جنابشان در جمع نمودن چنده و گرفتن پول مهارت قبلی هم داشته و دارند مثلیکه در سالروز تجلیل از استقلال افغانستان جلالتمابی در حدود 50000 پنجاه هزار دالر امریکایی از تاجران و نو کیسه ها جمع نمود که مجموع مصرف محفل بیش از 20000 بیست هزار دالر نشد و بقیه به جایی رفت که ضرورت شخصی قونسل صاحب بود.