-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۲ فروردین ۹, جمعه

قیام های مردمی چرا خاموش شد؟

مردم میل ندارند برای بقای حکومت فساد قیام کنند وجان خود را به خطر بیاندازند.

والستریت ژورنال
روزنامهء والسترایت ژورنال در این مورد می نویسد: سال گذشته زمانیکه قیام مردمی علیه طالبان در ولسوالی اندر ولایت غزنی آغاز شد. قوماندانان امریکایی فکر کردند که این قیام مانند قیام مردم سنی در ولایت الانبار عراق خواهد بود که علیه جنگجویان القاعده آن کشور، آغاز شده بود و در خروج نیرو های امریکایی از عراق، کمک کرد.

اما روزنامه والستریت ژورنال می نویسد، اکنون که بهار آمد، مشخص شد که دیگر امید به قیام مردم اندر باقی نه مانده، طالبان پیهم بر آنجا حمله می کنند.

به گفتهء روزنامه، زمانی که افغان ها به حکومت کابل می نگرند که آغشته به فساد اداری است. برای آنها حمایت از آن دشوار است.

اما روزنامه والسترایت ژورنال در ادامه می نویسد که امسال برای نظامیان امریکایی امید یک قیام دیگر پیدا شده است.

روزنامه والستریت ژورنال، از قول تورن جنرال رابرت ابرامس یک قوماندان  نیرو های ایتلاف در مورد این قیام  نقل می کند که می گوید، مردم در ولسوالی پنجوایی ولایت قندهار علیه طالبان برخاستند و می گویند که دیگر بس است.