-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۲ اردیبهشت ۳, سه‌شنبه

جایزه 13 هزار یورویی شبکه حقانی

تایمز

روزنامهء تایمز چاپ لندن به تهدید های اشاره کرده که متوجه بیار خان ویار اند.

به نوشتهء روزنامه، این پولیس افغان می گوید: شبکهء حقانی بخاطر قتل اش سیزده هزار یورو تعیین کرده است.

تایمز می نویسد: شبکهء حقانی در ماه دیسمبر به ویار گفته بود که یک خانه در پاکستان، دو موتر و مبلغ پنجاه هزار دالر امریکایی در اختیار اش قرار می دهد.

به نوشتهء تایمز، این شبکه در بدل از این پولیس خواسته بود تا اجازهء ورود شش شورشی با یک موتر لاری حامل یک تُن مواد انفجاری را به داخل ساختمان ولایت پکتیکا بدهد.

تایمز نوشته است: ویار به شبکهء حقانی طوری وانمود کرد که پیشنهاد اش مورد قبول اش قرار گرفته، اما ویار کاری کرد که منجر به دستگیری شش بمب گذار انتحاری و کشف لاری پُر از مواد انفجاری شد.

به نوشتهء روزنامه، این مامور پولیس می دانست که با این کارش به یکی از با ارزش ترین اهداف طالبان مبدل خواهد شد.

روزنامه می نویسد: به دنبال این کار ویار، وزیر امور داخلهء افغانستان از او ستایش کرد و برایش مدال داد.

به نوشتهء روزنامه، یک یا دو هفته بعد یک تلویزیون محلی به ستایش از شجاعت ویار پرداخت.

تایمز به نقل از ویار می نویسد: شهرت تازه وی جان خودش و خانواده اش را با خطر مواجه ساخته است.

به گفتهء ویار، حالا همه او را می شناسند.

او گفته است:
« مردم بالایم می خندند و می گویند: برای حکومت کار عالی انجام دادی اما در بدل اش هیچ چیزی به دست نیآوردی.»

به نوشتهء روزنامه، ویار که پدر ده فرزند است گفته: از سوی حکومت برایش وعده داده شده بود که در یک ولایت زمین به دست می آورد، ترفیع می کند و بیست و چهار هزار دالر امریکایی در اختیارش قرار داده می شود.

روزنامه می نویسد: در حالی که مقام ها در ولایت پکتیکا گفته اند: این پول برای ویار پرداخته شده، اما ویار گفته که تنها ده درصد این پول را دریافت کرده و از ترفیع اش خبری نیست.