-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۲ اردیبهشت ۶, جمعه

تخریب 50 چرخبال جنگی در قندهار

 مگرچرخبال های رزمی امریکایی کاغذی اند که از باد وباران ویران می شوند؟

به اثر طوفان و باران شديد در جنوب افغانستان ٥٠ هليکوپتر نيروهاى آيساف تخريب گرديده است .
دفتر مطبوعاتى نيروهاى آيساف درکابل به تاريخ ٥ثور به آژانس خبرى پژواک گفت که دو روز قبل به اثر طوفان و باران شديد يکتعداد هليکوپترهاى آنها تخريب گرديده است ، اما اين نيروها شمار دقيق  هليکوپترهاى تخريب شده را نگفت .
 منبع افزود که آيساف به اثر طوفان و باران درمورد مشکل  به ميان آمده اقدامات جدى را انجام داده است .
 از سوى ديگر، فاکس نيوز  تلويزيون امريکايى خبرداده است که به تاريخ ٣ثور در ميدان هوايى کندهار به اثر طوفان و باران ٥٠ هليکوپتر که زياتر آنها مربوط نيروهاى امريکايى اند ، تخريب گريده است .
منبع به نقل از يک مسوول آيساف نوشته است که نيروهاى آنها از اين طوفان متضرر شده اند، اما به اين نيروهاکمک لازم رسيده است .
 يک سرباز آيساف که از افشاى  نامش خودارى ميکرد به فاکس نيوز گفته است که به اثر تخريب اين تعداد هليکوپترها فعاليت هاى آنها محدود گريده است .
 اين سرباز گفته است که به اثر طوفان و باران شديد ٥٠ هليکوپتر تخريب گرديده، اما کار ترميم آن آغاز شده است .