-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۲ فروردین ۱۲, دوشنبه

سقوط اخلاقی درشمال

استیصال وبیچاره گی مردم صفحات شمال دربرابر جنگ سالاران

يک طفل در ولايت جوزجان، بعد ازآنکه مورد تجاوزجنسى قرار گرفت، به قتل رسيد.
سمونوال عبدالحى رمزى مسوول مطبوعات قوماندانى امنيۀ جوزجان ميگويد که اين پسر ١٠ ساله، ظهر ديروز در ولسوالى آقچه جهت آوردن آب، از خانه بيرون شده و ناپديد گرديده بود.
وى به آژانس خبرى پژواک گفت که مادر طفل، در جستجوى پسرش شد و عصر آنروز جسد به دارآويختۀ پسر را در درخت باغچۀ عقب منزل خود، يافت و به پوليس اطلاع داد.
رمزى علاوه کرد که اين طفل، متعلم صنف چهارم مکتب ولسوالى آقچه بود و جسدش بخاطر معاينه به شفاخانۀ ولايتى جوزجان در شبرغان انتقال داده شده است.
داکتر ميرويس امينى رييس شفاخانۀ ولايتى جوزجان گفت: بعد از معاينات طبى، تثبيت شد که اين طفل مورد تجاوزجسنى قرار گرفته است.
وى افزود: "قسمتى از مقعد طفل پاره شده و علايم خون در آن ديده مى شود."
يکتن از باشندگان ولسوالى آقچه که نخواست اسمش ذکر شود، به پژواک گفت که اين طفل، مورد تجاوز دسته جمعى قرار گرفته است.
وى در مورد عاملين آن ابراز بى اطلاعى نموده افزود که طفل، پدر نداشت و تنها با مادرش زندگى ميکرد.
پوليس مى گويد که تا حال کسى در رابطه دستگير نشده؛ اما تحقيقات ادامه دارد تا عاملان آن رديابى و بازداشت شوند.
مغفرت صميمى رييس سازمان حقوق بشر ولايات جوزجان، فارياب و سرپل اين تجاوز و قتل را به شدت تقبيح کرد، مى گويد که عدم رسيدگى به چنين قضايا از سوى دولت، باعث بروز همچو وقايع دلخراش مى شود.
وى به پژواک گفت: "اگر عاملان آن علناً مجازات شوند، براى ديگران مايۀ عبرت شده و کسى جرئت تجاوز را نخواهند کرد."
اين، اولين واقعۀ تجاوز وقتل يک طفل در سال جارى در جوزجان شمرده مى شود.
يک پسر ١٢ ساله در زمستان سال گذشته، در قريۀ مصرآباد شبرغان مرکز جوزجان نيز پس از تجاوز جنسى به قتل رسيد و عاملان آن، تا هنوز گرفتار نشده اند.