-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۲ اردیبهشت ۴, چهارشنبه

این را می شناسید؟

جهان ناشناخته

 آن چه درعکس مشاهده می فرمائید، آیا یک میمون زیبا است؟ قبل ازآن که واقعیت را بدانید، به اسرار وهنرطبیعت آفرین بگوئیم که چه اعجاز می کند. این یک نوع گل پستانداربه شکل میمون است که به رنگ ارغوانی و رنگ های دیگر است و درارتفاعات کشورهای اکوادور و پرو در امریکایی جنوبی می روید. گل پستاندار، اسکو نام دارد و به طور رسمی به عنوان دراکولا سیمیا شناخته شده است.