-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۲ اردیبهشت ۵, پنجشنبه

نیروهای مخالف درعراق، یک شهر را تصرف کردند.

پردۀ اول جنگ فرقه ای آغاز شده است.


درگیری میان مخالفان دولت عراق در مناطق سنی نشین از جمله استان صلاح الدین و نیروهای نظامی تحت فرمان  نوری المالکی روز پنجشنبه ادامه یافت و خبرنگار العربیه در بغداد از کنترل منطقه "سلمان بیک" در استان صلاح الدین توسط مخالفان خبر داد. 

به گزارش العربیه طی دو روز درگیری میان نیروهای عراقی تحت فرمان  نوری المالکی و مخالفان وی بیش از 110 نفر کشته و دهها نفر زخمی شدند. 

بر اساس این گزارش مقامات عراقی خبر کنترل منطقه "سلمان بیک" در صلاح الدین را تایید کرده اند. 

یک منبع امنیتی در عراق گفته است که افراد مسلح پس از راندن نیروهای دولتی ساختمان های منطقه سلمان بیک را به کنترل خود در آوردند. 

این منبع می گوید مخالفان اسلحه های سبک و سنگین موجود در مکان های نظامی در این منطقه را به غنیمت برده اند. 

شب گذشته ایاد علاوی رئیس فهرست العراقیه در گفت و گویی حوادث دو اخیر در استان های سنی نشین عراق را بر عهده نوری المالکی دانست.

علاوی می گوید المالکی تحت تاثیر مقامات تهران دست به چنین اقدامات "جنون آمیزی" می زند.