-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۲ اردیبهشت ۴, چهارشنبه

‫مسلمانان هم در ارتش هیتلر علیه متفقین جنگیدند

ازفراموشخانه های بایگانی ها

مدارک جدیدی که از آرشیوهای دوره حکومت هیتلر در آلمان به دست آمده نشان می دهد که 100 هزار مسلمان در ارتش هیتلر علیه متفقین جنگیدند‬.
این در حالی است که ارتش آلمان در دوره هیتلر، ''نازی'' بود.
‫روزنامه نروژی "وی. جی" عکسی همراه با متن کوتاهی منتشر کرده و درباره آن نوشته است: ''در ارتش هیتلر تنها مو بورها و چشم آبی های آریایی نژاد نبودند که می جنگیدند، بلکه 100 هزار مسلمان از تمام کشورهای مسلمان در این جنگ علیه متفقین شرکت داشتند‬.''
این روزنامه افزوده است: ''پس از آنکه خسارات جانی ارتش هیتلر زیاد شد، آنها اقدام به خدمت درآوردن مسلمانان کردند‬.''
‫خدمت مسلمانان در ارتش هیتلری سابقا کمتر گزارش شده است‬.