-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۲ اردیبهشت ۸, یکشنبه

نهادهای اجتماعی غزنی: برخی مجاهدین، از بهای خون شهدا به ثروت دست یافته اند

آنان از جامعه جهانی خواستند که عدالت انتقالی را عملی و نیز جنايت كاران جنگی را محاكمه کنند.

 شماری از فعالان جامعه مدنی و اجتماعی ولایت غزنی می گویند که امروز (دوشنبه هشتم ثور) برای اولین بار از قتل سردار محمد داوود خان، در این ولایت گرامی داشت به عمل آمده است.
خلیل الله هوتک، رییس نهادهای اجتماعی نجات ولایت غزنی، در این محفل از رهبران جهادی انتقاد کرد و گفت: "برخی مجاهدین، خون راستین کشته شدگان کشور را نادیده گرفته و نیز از بهای خون آنان برای شان ثروت جمع آوری کرده اند".
هوتک می گوید که خانواده های شهدا با فقر و تنگدستی زندگی می کنند و به باور او دولت و بخصوص رهبران جهادی هیچ توجه به آنان نمی کند.
همچنان رییس نهادهای اجتماعی نجات ولایت غزنی، حکومت را به بی حرمتی سردار محمد داوود خان متهم کرد و افزود که دولت بر اساس فشارهای پاکستان به آرامگاه داوود خان بی حرمتی کرده است.
به باور او، در یازده سال گذشته دولت حتا مرقدی را بر فراز آرمگاه داوودخان نساخته است.
سردار محمد داوود بنيان گزار نظام جمهوری در افغانستان بود که در هفتم ثور سال 1357 حکومت جمهوری را در افغانستان به وجود آورد.
او در کودتای خونين توسط جناح های چپ طرفدار شوروی سابق سرنگون شد و رژيم خلق به رهبری نور محمد ترکی جايگزين آن شد.
نور محمد ترکی، رییس سازمان دموكراتيك خلق افغانستان در طی کوتای خونین، محمد داوود خان و حداقل 18عضو خانواده او را به قتل رساند.
بااین حال، سالگرد ترور سردار داوود خان و اعضای فاميل او، امروز (دوشنبه 8 ثور) از سوی شماری نهادهای مدنی و اجتماعی، در ولایت غزنی گراميداشت به عمل آمد.
گفته می شود که در جریان یازده سال گذشته این اولین بار است که از قتل داوودخان دراین ولایت گرامیداشت به عمل می آید.

آنان همچنان از جامعه جهانی خواستند که عدالت انتقالی را عملی و نیز جنايت كاران جنگی را محاكمه کنند.
خلیل الله هوتک، رییس نهادهای اجتماعی ولایت غزنی می گوید که دولت به طور مشخص باید در تمام کشور از سالروز داووخان تجلیل کند.
آقای هوتک افزود که داووخان، استراتيژی دراز مدت اقتصادی و برنامه های انكشافی كوتاه و دراز مدت را در کشور ایجاد کرده است.
او تاکید کرد که قرار است شماری از نهادهای فرهنگی و مدنی در غزنی یک مرقد "مجلل" بر آرامگاه سردار داوودخان و خانواده شان بسازد.