-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۲ اردیبهشت ۵, پنجشنبه

مبارزه انسان با زمان

 روح این دختر اکنون کجاست؟


دختر یازده ساله ای  را که درعکس مشاهده می کنید، 500 سال پیش کشته شده بود و پیکر مومیایی شده اش از ته یخ کشف شده است.  محققان می گویند که بعد از نیم میلیون سال هنوز هم ارگان های داخلی بدن دختر سالم اند و حتی در ریه ها و قلبش خون وجود دارد. هیچ جای بدنش دراثر گذشت زمان صدمه ندیده  وبعد ازین هم می تواند درکمال آرامش به خواب ابدی کودکانه خویش ادامه بدهد.
بدن مومیایی این دختر کوچک در کوه Ampato (بخشی از رشته کوه های آند در کشور کوردیلرا) در جنوب پرو کشف شد. دو پیکر مومیایی شده دیگر مربوط به یک پسر ودختر جوان هم درهمین ناحیه کشف شده اند. جالب این جاست که با توجه به درجه حرارت و سرما، بدن آنها و همچنین لباسهای شان به خوبی حفظ شده است.