-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۲ اردیبهشت ۹, دوشنبه

در حمله انتحاری شهر پشاور، دو دیپلومات افغان کشته شدند
یک حمله انتحاری که صبح روز دوشنبه در شهر پشاور رخ داد به شمول دو دیپلومات افغان 8 تن را کشته و 43 تن دیگر را مجروح نمود. این حمله انتحاری در منطقه پر ازدحام ارباد رود واقع در "یونیورستی رود" در نزدیکی ایستگاه موتر رخ داد.

به قول پولیس این شهر انتحار کننده سوار در موتر سایکل زمانی خود را منفجر ساخت که موتر حامل کمشنر شهر پشاور از آنجا می گذشت. بر اساس تحقیقات ابتدایی پولیس می گوید، با وجود که هدف انتحار کننده کمشنر این شهر بود ولی وی از این حمله جان به سلامت برد.

این در حالیست که قونسلگری افغانستان در پشاور از کشته شدن دو دیپلومات افغان در این رویداد نیز خبر داد. ابراهیم خیل جنرال قونسل افغان در شهر پشاور طی صحبت که با رادیو آزادی داشت در مورد هویت این دیپلومات ها گفت:
« امروز صبح در حادثه که در ارباب رود رخ داد متاسفانه که دو تن از دیپلومات های افغان ما که یکی قاری حلال احمد و دیگر آن ادریس کارمند اتشه مهاجرین در آن کشته شده اند. »

قاری حلال احمد فرزند قاضی محمد امین وقاد یکی از اعضای شورای صلح افغانستان به حیث وکیل تجاری افغان ها در شهر پشاور ایفای وظیفه می کرد، در حالی که ادریس یکی از کارمندان اتشه مهاجرین بود گفته می شود هر دو تن آنها در هنگام وقوع این حمله انتحاری به سوی دفاتر شان روان بودند.

یکی از افسران پولیس در ساحه به رادیو آزادی گفت: در این حمله انتحاری انتحار کننده 6 کیلوگرام مواد منفجره با خود داشت وی از مجروح شدن دو افسر پولیس در این رویداد نیز خبر داد.
« دو افسر پولیس نیز زخمی شده و انتحار کننده 6 کیلوگرام مواد منفجره را با خود داشته و در موتر سایکل سوار بوده. »

اجساد کشته شده گان و مجروحین را به شفاخانه خیبر تیچنگ منتقل نموده اند، بخش اطلاعات عامه این شفاخانه به نشر اعلامیه در مورد تلفات، کشته شدن 8 تن و مجروح گردیدن 43 تن در این رویداد را تایید نمود.

ارباب رود در جمع یکی از پر ازدحام ترین مناطق شهر پشاور به شمار می رود بیشتر مراکز تجارتی، بانک ها، دفاتر و مراکز تعلیمی در این ساحه وجود دارد. این حمله در ساحه رخ داد که در آنجا سرک زیر تعمیر می باشد.

با آنکه از یک ماه بدینسو با آغاز فعالیت های انتخاباتی تدابیر امنیتی در شهر پشاور شدید گردیده هر موتر، موتر سایکل و راهرو در پوسته های امنیتی تلاشی شده و کارت هویت از هر یک خواسته می شود با آن هم وقوع همچو یک حمله تدابیر امنیتی را زیر سوال می برد.

تا هنوز کدام گروهی مسوولیت این رویداد را به عهده نگرفته است. این دهمین رویداد تروریستی طی یک هفته در پاکستان می باشد.