-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۲ اردیبهشت ۲, دوشنبه

بربریت در غزنیآدم ربا ها پس از آنکه مبلغ ده هزار دالر امریکایی را از خانواده یک جوان در غزنی به دست آوردند، جوان ربوده شده را 
قطعه قطعه کردند.
معاون والی غزنی به بست باستان گفت که آدم رباها اعضای بدن این جوان را قطعه قطعه کرده و در یکی از مناطق سپنده شهر غزنی انداخته بودند که صبح امروز پیدا شد.
وی گفت، این جوان فرزند یکی از صرافان شهر غزنی بنام حاجی بستان است که چندی پیش از منطقهٔ حیدر آباد شهر غزنی ربوده شده بود.
محمدعلی معاون والی غزنی افزود، موارد اختطاف  و ناامنی در ولایت غزنی، نتیجه کم توجهی مقامات امنیتی از جمله وزارت داخله و دفاع می باشد.
اما محمد جواد از اقارب جوان کشته شده به بست باستان گفت که این جوان سه هفته پیش ربوده شد و در بدل آزادی وی مبلغ ده هزار دالر امریکایی نیز به اختطاف چیان پرداخته شده بود.
مقامات محلی می گویند هنوز موفق به بازداشت فردی به اتهام این قتل نشده وقضیه تحت بررسی قرار دارد.