-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۲ اردیبهشت ۴, چهارشنبه

معدن مس عینک ممکن است به یک تنش منطقه ای وجهانی مبدل شود.

برخی گزارش های ازمنابع خاص حاکی اند که درحوزۀ مس عینک، ذخایر پیچ درپیچ طلا هم وجود دارد که حجم وارزش آن تا کنون تخمین نشده است. 

در سال 2007 شرکت استخراج و ذوب فلزات (M.C.C.) که متعلق به حکومت چین است، امتیاز استخراج معدن مس عینک را بدست آورد.
گفته می شود، در این معدن به ارزش حدود 100 ملیارد دالر مس وجود دارد و یکی از بزرگترین ذخایر مس در جهان است.

روزنامهء نیویارک تایمز می نویسد، اما در ساحهء معدن مس عینک بقایایی یک شهر کهن و تاریخی بودایی وجود دارد که با آغاز استخراج و بهره برداری این معدن توسط چینایی ها خطر تخریب و از بین رفتن آن موجود است.

عبدالقدیر تیموری رییس انستیوت باستان شناسی افغانستان با تایید این نکته که انفجارات به خاطر استخراج در معدن مس عینک می تواند باعث تخریبات در ساحه باستانی اطراف آن شود، در صحبت با رادیو آزادی گفت:
« بر اساس تعهدی که شرکت ام. سی.سی و وزارت معدن کرده اند، تا زمانیکه هشت نقطهء آثار باستانی بطور کامل کاوش نشده و آثار آن به موزیم ها به شکل مصوون انتقال داده نشود، اجازهء انفجار و استخراج معدن به آن ها داده نخواهد شد.»

تیم بین المللی باستان شناسان که در سال 2009 فعالیت را در ساحهء تاریخی معدن مس عینک آغاز کرد، تا اکنون موفق شده است، مجسمه های طلایی بودا، ده ها ساختمان و کتیبه های شکننده را از بین معابد از زیر خاک بیرون آورند.
اما به نوشتهء روزنامهء نیویارک تایمز، تا هنوز هم حدود 90 درصد این ساحهء تاریخی زیر خاک قرار دارد و برای تیم بین المللی باستان شناسان تا ماه جون سال جاری وقت داده شده است، کار شان را در ساحهء معدن مس عینک تمام کنند.

آقای تیموری به رادیو آزادی گفته است، موعد دقیق در زمینه پایان بخشیدن کاوش های باستان شناسی تعیین نشده است، آن ها از کسی دستور نگرفته، کسی برای باستان شناسان افغان وقت تعیین نکرده است و تا زمانیکه لازم باشد به کارشان ادامه خواهند داد.

در کنار آنکه استخراج معدن مس عینک می تواند باعث از بین رفتن آثار بیش بهای تاریخی موجود در آن ساحه شود، روزنامهء نیویارک تایمز از قول زمین شناسان می نویسد که گفته اند، استخراج معدن مس عینک به شیوهء سرباز آن برای محیط زیست اطراف ساحهء معدن خطرناک بوده، می تواند به مسموم شدن این ساحه منجر شود، طوری که در آینده امکان زنده گی در آن متصور نباشد.