-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۲ اردیبهشت ۹, دوشنبه

میلیون ها دالر پول سی،آی، ای به دفتر رئیس جمهور

گزارش نیویورک تایمز

شماری از مشاوران پیشین و برحال رییس جمهور کرزی گفته اند که ده ها میلیون دالر در جریان ده سال گذشته از سوی اداره مرکزی استخبارات ایالات متحده امریکا (سی آی ای)، به دفتر ریاست جمهوری افغانستان سرازیر شده است.
روزنامه نیویورک تایمز، با نشر گزارشی از قول خلیل رومان، که از سال 2002 تا 2005 رئیس دفتر رئیس جمهور حامد کرزی بوده، نوشته است که "ما این پول ها را پول ارواح" می دانستیم.
به گفته آقای رومان این پول ها محرمانه می آمد و محرمانه برداشت و مصرف می شد.
براساس این گزارش، سی آی ای به سبب پرداخت میلیون ها دالر به عنوان پشتیبان برخی بستگان و دستیاران نزدیک آقای کرزی شناخته شده است.
گزارش های تازه نشان می دهد، پول هایی که به دفتر ریاست جمهوری افغانستان تحویل داده شده در هیچ دفتر حتی به دفتر خود رییس جمهور کرزی ثبت نشده است.
پیشتر حامد کرزی تایید کرد که ایران نیز به طور منظم بسته های پول را به دستیاران ارشد کرزی و عواملی در داخل حکومت افغانستان، قرار می داده است.
گفته می شود که از این پول ها اطرافیان رییس جمهور و وزرای افغانستان برای خرچ محافل و "دسترخوان" استفاده می کرده اند.
افشای پول کمکی ایران در داخل و خارج از افغانستان با انتقاد های گسترده مواجه شد.
امریکا بزرگترین منبع فساد در افغانستان؟
هنوز مقدار پول که سازمان استخباراتی امریکا در اختیار دفتر رییس جمهوری افغانستان قرار می داده معلوم نیست و این موضوع نیز واضح نشده که ایالات متحده امریکا در بدل پرداخت این پول ها چه چیزی را به دست آورده است.
در گزارش اما هدف اصلی "سی آی ای" در پرداخت این پول ها، حفظ دسترسی به کرزی و حلقه داخلی حکومت افغانستان خوانده شده است.
با این حال، برخی از مقام های امریکایی گفته اند که "بزرگترین منبع فساد اداری درافغانستان ایالات متحده امریکا" بوده است.
سهم مارشال فهیم و جنرال دوستم از این پول ها
نیویارک تایمز گزارش داده که پرداخت این گونه پول ها، از آغاز جنگ علیه طالبان در این کشور صورت گرفته است.
در آغاز حمله امریکا به افغانستان در سال 2001، سی آی ای به شماری از قوماندانان جنگی به شمول جنرال عبدالرشید دوستم و مارشال محمد قسیم فهیم در عوض کارشان پول می پرداخت.
گزارش شده است که اداره مرکزی استخبارات ایالات متحده امریکا برای ادامه جنگ علیه طالبان به شکل پیوسته میلیون ها دالر را برای دوام جنگ علیه این گروه در اخیتار برخی از فرماندهان مجاهدین قرار داده است.
احمد ولی کرزی، برادر حامد کرزی از اداره مرکزی اسختبارات امریکا پول دریافت می کرد تا نیروی شبه نظامی ضربتی قندهار را اداره کند.
نیروی شبه نظامی ضربتی قندهار جنگجویان بودند که توسط اداره مرکزی استخبارات امریکا برای جنگ با تندروان تا زمان ترور احمد ولی کرزی در سال 2011، فعال بودند.
روزنامه همچنین گزارش داده است که جنرال دوستم برای ایفای وظیفه اش به سمت نماینده کرزی در شمال افغانستان، ماهانه هشتاد هزار دالر از سازمان اطلاعاتی امریکا (سی آی ای) پول دریافت کرده است.
نیویورک تایمز به نقل از منبعی که نامش ذکر نشده گزارش داده است که در جلسات وزرای کابینه هیچ کسی از پول "سی آی ای" حرفی نمی زند.
مقام های حکومت افغانستان تااکنون درباره این مقاله روزنامه نیویورک تایمز و ادعاهای وارده بر آنان واکنشی نشان نداده اند.