-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۲ اردیبهشت ۱, یکشنبه

راه اندازی عملیات خیبر از سوی طالبان رد شدروز پنجشنبه 30 حمل، برخی منابع طالبان، از آغاز طرح عملیات بهاری این گروه بنام خیبر، خبر دادند که  خبر آن به نقل از 
منبع در برخی رسانه ها از جمله در خبرگزاری بست باستان نیز به نشر رسید.
 روز گذشته خبرگزاری بست باستان ضمن نشر این خبر تبصیرۀ نیز در مورد به نشر رسانیده بود.
اما امروز منابع دیگر طالبان با نشر اعلامیه خبری، طرح چنین عملیات را رد کرده و نشر آن را کار دشمنانش خوانده اند.
در اعلامیه روز پنجشنه یک منبع ظاهراً مربوط به طالبان گفته شده بود که طالبان عملیات بهاری تحت نام خیبر را از روز شنبه 31 حمل، در سراسر افغانستان راه اندازی خواهند کرد.
در این اعلامیه گفته شده بود" از آنجائی که امسال سال آخر جهاد علیه نیروهای اشغالگر خواهد بود، عملیات امسال بنام خیبر نامیده شده که از غزوات مشهور در تاریخ اسلام و علیه یهود بوده است".
در اعلامیه که از سوی ذبیح الله مجاهد یکی از سخنگویان طالبان به رسانه رسیده آمده است،  نشر خبر عملیات خیبر جعلی خوانده شده و گفته شده است که " نشر این اعلامیه به خاطر ایجاد تشویش میان مجاهدین بوده است".