-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۲ اردیبهشت ۷, شنبه

درخواست کناره گیری جاوید لودینمعاون سیاسی وزارت امور خارجه افغانستان می گوید که آرزو دارد از حکومت افغانستان کناره گیری کند.
جاوید لودین، معاون سیاسی وزیر خارجه که در حال حاضر در سفر رسمی در آلماتی قزاقستان به سر می برد گفت که از تصمیمش برای کناره گیری از سمت معاونیت وزارت خارجه ۲ ماه پیش به حامد کرزی رئیس جمهوری افغانستان گفته است.
معاونیت سیاسی وزارت امور خارجه از سمت های مهم دپلماتیک در افغانستان است.
آقای لودین در صحبتی با بی‌بی‌سی گفت که کناره گیری از حکومت افغانستان یکی از آرزوهایش است اما حامد کرزی تاکنون پیشنهاد استعفای او را نپذیرفته است.
جاوید لودین افزود: "من تصمیم خود را در این مورد با رئیس جمهوری و وزیر امور خارجه در میان گذاشته‌ام، رئیس جمهوری تاکنون تصمیم نهایی خود را به من نگفته اما امیدوار هستم که مرا درک کنند."
او گفت می خواهد با کناره‌گیری از وظیفه‌اش مدتی به کارهای شخصی و مسایل خانوادگی خود تمرکز کند و از ریاست جمهوری خواسته است که در زمینه کناره گیری از وزارت خارجه او را کمک کند.
پیش از این شماری از رسانه‌های افغانستان از درگیری لفظی میان جاوید لودین و کریم خرم رئیس دفتر حامدکرزی خبر داده بودند.
اما جاوید لودین دلیل استعفای خود از سمت معاونیت وزارت خارجه را مسایل شخصی می داند و می گوید که این تصمیم هیچ ربطی با رابطه او با کدام فرد مشخصی ندارد و اگر زمینه مساعد شود در آینده نیز با دولت افغانستان کار خواهد کرد.
آقای لودین در آغاز حکومت رئیس جمهور کرزی، دو سال به عنوان سخنگوی حکومت و همچنین دو سال و نیم به عنوان رئیس دفتر آقای کرزی کار کرده و در دو دوره دو ساله سفیر افغانستان در کشورهای نروژ و کانادا نیز بوده است.
ریاست جمهوری افغانستان گفته است که جاوید لودین در حال حاضر کارمند برحال حکومت افغانستان است. سخنگویان ریاست جمهوری از ارائه توضیحات در مورد استعفای آقای لودین خودداری کردند.
معاون سیاسی وزارت امور خارجه افغانستان تا کمتر از دو روز دیگر دوباره به کابل بر می‌گردد و می گوید که سرنوشت استعفای خود از سمت معاونیت وزارت خارجه را یکسره خواهد کرد.