-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۲ اردیبهشت ۱۰, سه‌شنبه

بحث خاین و خادم در ارگ بالا می گیرد

تحویل گیری بسته های دالر ازامریکا و انگلیس و شمشیرکشی دروغین درمطبوعات برعلیه چیزی که تلاش برای ایجاد «حکومت های موازی» می شد، نوعی دیگری از افغانیزه سازی بود؟

اداره اطلاعات سی آی ای و ام آی 6 بریتانیا دریک عملیات ماهرانۀ رسانه ای، دهان رئیس جمهور کرزی را بستند وایشان راهی جز اعتراف به این قضیه سراغ نداشت.
پس از روزنامه نیویورک تایمز وادعای ارسال بسته های دالر به شورای امنیت ملی، سازمان استخبارات بریتانیا نیز مدعی شد که محموله های پول ( هرچند به میزان کمتراز سی آی ای) را دراختیار شورای امنیت ملی افغانستان قرار داده است. درهمین حال میرمحمدصدیق فرهنگ وزیر سابق تجارت نیز گواهی دادکه ناظر رسیدن بسته های پول از انگلیس به رهبران دولت بوده است.
همان شورای امنیت ملی که از ماه های به این سو، برضد متحدان جهانی افغانستان تبلیغات صریحی را به راه انداخته و از مداخلات «خارجی ها» شکوه ها سر می داد، درواکنش به این رسوایی نسبت به رسیدن محموله های دالر وپوند اظهار بی اطلاعی می کند.
رئیس جمهور از چند سال به این سو رژه تبلیغاتی سازمان داده شده ای را برضد امریکا و کارشیوه های جامعه جهانی درافغانستان به راه انداخته است که هدف از آن ( البته به باورناظران سیاسی وتحلیل گران بین المللی) ارائه چهره ای به ظاهر مستقل سیاسی کرزی در تاریخ خوانده شده و همچنان سرپوش گذاری به بی عدالتی وفساد فراگیر دردولت وحکومت عنوان شده است.
اما مرام اصلی که به چالش سیاسی فراگیر بین جامعه جهانی و تیم حاکم درکابل انجامیده است، به مسألۀ بود ونبود تیم حاکم در دستگاه حاکمیت بعدی ارتباط می گیرد. نقطه تقابل درین است که احزاب سیاسی وجامعه جهانی دیگر به ادامه حاکمیت تیم ناکام کنونی راضی نیستند مگر رهبران تنظیم های سیاسی ونظامی که در دولت کنونی نقش کلیدی دارند، تحت هیچ شرایطی حاضر به ترک قدرت به طور مشروع و مسالمت آمیز نیستند.
انتقادات لفظی کرزی برضد امریکا و سرزنش های پیاپی از حضور آنان برای ایجاد شبکه های موازی در داخل دولت افغانستان به یک کارزار سیاسی همه روزه تبدیل شده بود. رئیس جمهور با یک دنده گی تمام دستور انحلال گروه های پی آرتی بازسازی ولایتی و شرکت های امنیتی و تجارتی مرتبط با امریکا و انگلیس را به نام «افغانیزه سازی» صادر و اجرایی کرد. حالا سی آی ای و اداره اطلاعات انگلیس ظاهراً با تکیه براسناد و مدارک بی شمار تصمیم گرفتند نمونه کوچکی از فساد مالی و پول خوری مخفی مقامات دولتی از خزانۀ سی آی ای را افشا کند. آقای کرزی فریاد می کشید که امریکا به مقامات افغانستان کمک مالی کرده و آنان را برای حفظ نفوذ خود به پیمان کاران اقتصادی تبدیل کرده است بنابرین به باور کرزی آنان درصدد تضعیف حاکمیت افغانستان بودند. حالا سوال مطرح است که چه کسانی از جمع دولت وحکومت، درین خیانت شریک بوده وتا کنون ساکت بوده اند؟