-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۲ اردیبهشت ۹, دوشنبه

تیم حاکم درکمال بی خبری سیاسی/ با ناتو حاضریم پیمان «امنیتی» امضاء کنیم!

آقایان ظاهراً ملتفت نیستند که «ناتو» درسطح عمومی یعنی منافع جهان غرب در رأس آن ایالات متحده امریکا.

مقامات دولت افغانستان چندین بار است که به طور یک جانبه از امضای موافقت نامۀ حضور امنیتی سازمان ناتو در افغانستان بعد از سال 2014 ابراز علاقه مندی می کنند.
جانان موسی زی سخنگوی وزارت امور خارجه در یک نشست خبری در کابل گفت که افغانستان علاقه مند تقویت روابط امنیتی با ناتو به شمول امضای موافقت نامۀ حضور امنیتی سازمان ناتو بعد از سال 2014 در افغانستان است به شرط اینکه تمام کشورهای اشتراک کننده بتوانند موافقت دولت افغانستان را بدست بیاورند.
این اوج ساده گی وخوش خیالی نازپرورده های سیاسی امریکا در مسند قدرت درکابل است. هم می برند هم می دوزند!
وی افزود که این موافقت نامه تنها شامل آموزش، تجهیز و همکاری با نیروهای افغان است و شامل نقش محاربوی ناتو نمی شود ولی کشورهایی که خواستار ادامۀ نقش محاربوی بعد از سال 2014 در افغانستان باشند، می توانند که در موافقت با افغانستان سندهای جداگانه ای را مانند موافقت نامۀ امنیتی افغانستان و امریکا به امضا برسانند. این عشق بازی دوطرفه، خیلی به مملکت خطرناک است. برای تیم حاکم خطرناکتر.
آقایان درمورد اصل قضیه یعنی سرنوشت و یا شفافیت همه پذیر «انتخابات ریاست جمهوری» که رکن عمدۀ «شرط» ناتو به شمار می رود، گوش خود را به کری می زنند!
به نظر می رسد که تیم حاکم نیروهای داخلی و قدرت های شامل درناتو را «احمق» فکرکرده است.