-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۲ اردیبهشت ۲۴, سه‌شنبه

بزودی بارک اوباما برنامهء بعد از 2014 را برای افغانستات، اعلان می کند
جان کری وزیر خارجهء امریکا بروز سه شنبه در شهر استکهلم مرکز سویدن به خبرنگاران گفت، تا چند هفتهء آینده بارک اوباما رییس جمهورامریکا، تعداد سربازان امریکایی را اعلان می کند که در افغانستان باقی خواهند ماند.

آژانس خبری رویترز می نویسد، رییس جمهور اوباما سال آینده را برای خروج اکثریت نیروهای آن کشور از افغانستان هدف تعیین کرده است، اما تصمیم در مورد اینکه تعداد کافی نیروهای امریکایی برای آموزش نیروهای امنیتی افغانستان در این کشور باقی بمانند، یک مسالهء حساس می باشد.

جان کری وزیر خارجهء امریکا با خودداری از ارایهء جزییات در مورد تعداد نیروهای امریکایی که درافغانستان باقی خواهد ماند، به خبرنگاران گفت:
«بزودی، نه چندان دور از اکنون، رییس جمهور برنامه اش برای سالیان بعد از 2014 اعلان می کند.»

قانون گذاران امریکایی بر قوماندانان اردو و ادارهء رییس جمهور اوباما فشار آورده اند تا پیشنهادات شان را در مورد تعداد نیروهای که در افغانستان باقی خواهند ماند، ارایه کنند.

نیرو های امریکایی بعد از 11 سپتامبر سال 2001 برای ریشه کن ساختن شبکهء القاعده و حامیان طالب شان به افغانستان رفتند.

جان کری وزیر خارجهء امریکا گفت، افغانستان نخستین فصل جنگ ها را با نیروهای امنیتی خودش آغاز کرده است و مسوولیت های بخش اعظم عملیات های رزمی را خود به عهده گرفته اند و به خوبی از عهده آن برمی آیند.

جنرال جیمزماتیس (James Mattis) که مسوولیت قوماندانی مرکزی نیروهای امریکایی را به عهده دارد در ماه مارچ گفته بود، وی حفظ 13600 نظامی امریکایی را در افغانستان، بعد سال 2013 پیشنهاد کرده است.