-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۲ اردیبهشت ۲۴, سه‌شنبه

حمله موشكي به ليبرتي- شماره 40

كارشكني و اقدام هاي خصمانه دولت عراق در تأمين حداقل الزام هاي امنيتي در ليبرتي 

بيش از سه ماه بعد از حمله موشكي به ليبرتي دولت عراق با اكثر قريب به اتفاق نيازمنديهاي حداقل امنيتي ساكنان ليبرتي مخالفت كرده و از تأمين  آنها ممانعت مي‌كند. اين اقدام به رغم درخواستها و مراجعات و نامه نگاريهاي مكرر ساكنان و نمايندگانشان به مقامهاي سازمان ملل و آمريكا و به رغم انبوه فراخوانهاي بين المللي است.

تا كنون حتي يك تي وال از 17500 تي والي كه در زمان استقرار نيروهاي آمريكايي يك حفاظ نسبي براي بنگالها ايجاد مي‌كرد، برگردانده نشده است. با انتقال كلاه و جليقه هاي حفاظتي و تجهيزات پزشكي ساكنان از اشرف به ليبرتي مخالفت شده است و حتي هنوز اجازه داده نشده است بيل و كلنگ و كيسه شن براي ساختن جان پناه هاي اوليه وارد ليبرتي شود. كيسه شن هاي خريداري شده توسط ساكنان نيز همچنان در بيرون از كمپ توقيف است . نزديك به سه  هفته است كه حتي از ورود سنگرهاي كوچك حفاظتي به داخل كمپ كه پيش از اين در مورد آن توافق شده بود، جلوگيري مي‌شود و دولت عراق به بهانه هاي مختلف از ورود اين سنگرها به تعداد كافي جلوگيري مي‌كند. 

همه اين محدوديتها درحالي است كه ليبرتي در يك منطقه جنگي  و نا امن قرار گرفته و دولت عراق نيز ساكنان را بدون دفاع و حداقلهاي حفاظتي در اين منطقه جنگي محاصره كرده است.

اين اقدامها نشان مي‌دهد كه دولت عراق نه تنها قصد ندارد مسايل امنيتي ليبرتي را كه در يك منطقه جنگي قرار دارد حل كند، بلكه با كارشكني هاي مستمر در تدابير امنيتي قصد دارد به درخواست رژيم ايران در حملات و تعرضهاي بعدي تلفات بيشتري بر مجاهدين تحميل كند. وقايع 16 ماه گذشته در ليبرتي،  به‌ويژه موشكباران هاي 9 فوريه و 29 آوريل (21بهمن91 و 9ارديبهشت92)جاي هيچ شكي باقي نمي گذارد كه تنها راه براي تأمين حداقل امنيت ساكنان ليبرتي، بازگشت آنان به اشرف است.

دبيرخانه شوراي ملي مقاومت ايران

23 ارديبهشت 1392 ( 13 ماه مي 2013 )