-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۲ اردیبهشت ۲۸, شنبه

تیم کشتی ایران، شبانه از امریکا بازگردانده شد

به دستورخامنه ای


منابع نزدیک به تیم ملی کشتی ایران، در باره بازگشت ناگهانی این تیم، به تهران گفته اند:
تنی چند از قهرمانان کشتی قصد داشتند بعد از مسابقه در لس انجلس، دراعتراض به وضع موجود در کشور، بویژه ساختار سازمان ورزش رژیم جمهوری اسلامی از بازگشت به ایران خودداری کرده و از دولت آمریکا تقاضای پناهندگی کنند.
بدنبال مشاهده تماس برخی کشتی گیران با افراد ناشناس در حاشیه مسابقه در نیویورک، کادر سربرستی تیم با مقاماتی در تهران تماس گرفته و آنها را درجریان قرار داد و سپس در همآهنگی با آن مقامات به بهانه اینکه پلیس آمریکا حاضر به دادن تعهد برای برقراری امنیت مسابقه در لس انجلس نیست تیم را در نیمه مسابقات و شبانه به ایران برگرداند.