-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۲ اردیبهشت ۲۷, جمعه

ضرورت اقدام برای بازگشت مجاهدين از ليبرتی به اشرف برای تأمين امنيت و حفاظت

سايت رسمي  منبر علماء اليمن  - روزنامه الدستورچاپ كشور اردن 

فراخوان هيأت علمای يمن به کميساريای عالی پناهندگان 

ما در تأييد بيانيه اتحاديه جهانی علمای مسلمين اعمال ظالمانه حکومت عراق عليه مجاهدان اشرف و ليبرتی را محکوم و حرام اعلام می کنيم 
هيأت علمای يمن سازمانهای اسلامی، به ويژه کنفرانس همکاری اسلامی را فرامی خواند تا بر اساس فريضه دينی برای رفع ظلم و جلوگيری از سلب حقوق ساکنان ليبرتی و اشرف تلاش کنند 
هيأت علمای يمن با صدور بيانيه يی که توسط شيخ عبدالمجيد الزندانی رئيس هيأت علمای يمن و رئيس شورای عالی حزب تجمع برای اصلاح امضا شده است، ضمن تأييد بيانيه اتحاديه جهانی علمای مسلمين، اقدامات جنايتکارانه حکومت مالکی عليه مجاهدان اشرف، را محکوم کرد و خواهان بازگشت آنها به اشرف شد. 
از اين پيشتر شيخ حمود هاشم الذارحی از اعضای عاليرتبه هيأت علمای يمن، با صدور بيانيه اى حمله جنايتکارانه موشکی به ليبرتی را  محکوم کرده و از کميساريای عالی پناهندگان خواهان به عهده گرفتن مسئوليت ليبرتی و انتقال مجاهدين به اشرف برای تأمين امنيت آنها شده بود. 
بيانيه هيأت علمای يمن: 
هيـئت علمای يمن در نشست روز دوشنبه 20 جمادی الاول سال 1434 هجری وضعيت مجاهدان مخالف ايران مستقر در عراق را بررسی کرد و از کشتار و ظلم عليه آنها و جابه جايی اجباری شان به کمپ ليبرتی توسط حکومت عراق، مطلع گرديد. در حاليکه فريضه دينی دولت عراق تأمين حفاظت آنها بود و می بايست به خوبی از آنها ميزبانی می کرد. 
بر اين اساس هيأت علمای يمن بر موارد زير تأکيد می کند: 
1-هيأت علمای يمن اقدامات و اعمال ظالمانه در حق مجاهدان مخالف رژيم ايران مستقر در عراق را محکوم می کند. 
2-هيأت علما، بيانيه اتحاديه جهانی علمای مسلمين که اعمال ظالمانه حکومت عراق عليه اين مخالفان رژيم ايران را حرام دانسته، تأييد و تأکيد می کند که حکومت عراق بايد حفاظت اين پناهندگان را تأمين کند و الزامات ضروری زندگی آزادانه را برای آنها فراهم سازد. 
3-هيأت علمای يمن به سازمانهای اسلامی و در رأس آنها کنفرانس همکاری اسلامی فراخوان می دهد که بر اساس فريضه دينی برای رفع ظلم و محدوديت اعمال شده بر اپوزيسيون ايران در عراق اقدامات لازم را به عمل آورد. 
خداوند همه را در آنچه بر آن رضايت داشته و موفق گرداند و الحمدالله رب العالمين 
رئيس هيأت علمای مسلمين يمن 
الشيخ استاد دکتر عبدالمجيد بن عزيز الزنداني 
رسانه های يمن از جمله «منبر علمای يمن» و «أنا» ضمن انتشار بيانيه علمای يمن نوشتند: هيأت علما، بيانيه اتحاديه جهانی علمای مسلمين در محکوميت اقدامات ظالمانه دولت عراق عليه مجاهدين خلق ايران را تأييد کرده و سازمانهای اسلامی و در رأس آنها کنفرانس همکاری اسلامی را فرامی خواند که برحسب فريضه دينی خود، ضروری است وضعيت آنها را مورد توجه قرار دهند و برای رفع ظلم و تعدی عليه آنها، تلاش کنند. 
روزنامه الدستور - چاپ اردن نيز نوشت: هيأت علمای يمن بيانيه يی به امضای دکتر عبدالمجيد الزندانی رئيس اين هيأت صادر و در آن اقدامات سرکوبگرانه عليه مجاهدين خلق ايران در کمپ ليبرتی را محکوم کرد. اين هيأت در بيانيه اش گفت از وضعيت مجاهدان ايرانی مستقر در عراق که مورد ظلم و کشتار و جابه جايی اجباری از طرف دولت عراق قرار گرفته اند مطلع شده و هيأت علمای يمن اين اقدامات ظالمانه را محکوم و حرام اعلام کرده است.