-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۲ خرداد ۲, پنجشنبه

گزارش هاشمی رفشنجانی از وضع هولناک ایران


هاشمی رفسنجانی، روز گذشته در دیدار با اعضای ستاد انتخاباتی خود، برای نخستین بار دهان گشود و اطلاعاتی را از وضع هولناک کشور و خطراتی که از خارج کشور را تهدید می کند فاش ساخت. اطلاعاتی که تاکنون خواص حکومتی داشتند اما به اطلاع مردم رسانده نمی شد تا بدانند کشور در وضع و موقعیتی است. هاشمی گفت که با درک خطراتی که در کمین ایران و نظام است پا به میدان گذاشتم اما آنها که وضع نظام و کشور را به نقطه انفجاری رسانده اند مانع شدند. هاشمی گفت که خطر تجزیره آذربایجان و بلوچستان جدی است و بدنبال آن حمله نظامی در برنامه است. اطلاعاتی که او در باره برباد رفتن دلارهای نفتی در بانک های خارجی داد، کلاهی که چینی ها با استفاده از تحریم ها بر سر ایران گذاشتند و لفت و لیسی دلاری که هندی ها کردند و مشغول اند، بخش هائی از افشاگری هاشمی بود. هاشمی درباره وضع داروئی در کشور به نکاتی اشاره کرد که نوک کوه فاجعه بودهاشمی گفت:
 
دولت بعدی که بیش از 500 هزار میلیارد تومان به بانک ها و پیمانکاران بدهکار استچگونه می خواهد مملکت را اداره کند؟ پولی نمانده و اگر هم باشد قابل انتقال به داخلنیست. پول های خارجی را خوشبینانه به چین دادیم و آنها با دریافت هزینه ای آن را بهیوآن تبدیل کردند و بعد هم گفتند به جای پول کالا می دهیم و بعد از آن هم گفتند نه هر کالایی، بلکه آنچه خودمان تعیین می کنیم می دهیم. هند هم آمده نفت ما را با قیمتی خیلی ارزان می خرد اما حاضر نیست حتی روپیه بپردازد. این گزارش وزیر بازرگانی و رییس کل بانک مرکزی است که در یکی از جلسات تلخ مجمع آمدند و گفتندبدتر از این، حتی با سناریو و راه های تخریبی از پیش تعیین شده هم نمی شد کشور را اداره کرد.