-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۲ خرداد ۳, جمعه

حامد کرزی: کلید ختم تروریزم و افراطگرایی بدست پاکستان است

آیا کلید صلح تنها درپاکستان است یا در کابل هم هست؟

حامد کرزی رییس جمهور افغانستان می گوید: صلح در افغانستان به همکاری پاکستان ارتباط دارد.

رییس جمهور افغانستان در هفته جاری تلاش نمود تا قبل از خروج نیرو های ایتلاف بین المللی به رهبری امریکا از افغانستان، روابط خود را با کشور هند رقیب اتومی پاکستان بیشتر تقویت ببخشد. اما حامد کرزی در دهلی جدید اظهار داشت، مشکل است بدون همکاری پاکستان در افغانستان صلح تامین شود.

رییس جمهور افغانستان تایید نمود که فهرست تقاضا های افغانستان را به من موهن سنگهـ صدر اعظم هند سپرده است، اما امیدوار نیست که کشور هند به غرض مبارزه علیه تروریستان و شورشیان طالب به افغانستان عسکر بفرستد.

ایمل فیضی سخنگوی رییس جمهور کرزی در مصاحبه با رادیو آزادی  مشخصاً نگفت که در فهرست ارایه شده از هند چه تقاضا بعمل آمده است.

اما بعضی رسانه های هندی گفته اند که افغانستان از هند توپ های 105 ملی متری، یک نوع طیاره و پل های سیار تقاضا نموده است.

مقام های هندی که از گفتن نام های شان خود داری نموده گفته اند، هند با رییس جمهور کرزی موافقه کرده به افغانستان هلیکوپترهای ترانسپورتی و موتر های نظامی تهیه نماید.

نزدیکی روابط میان هند و افغانستان، آیا رقیب دیرینه هند، پاکستان را مشتعل نخواهد ساخت؟

ودیر صافی استاد پوهنځی حقوق و علوم سیاسی پوهنتون کابل به این باور است که کمک ها مشخصاً کمک های نظامی هند به افغانستان باعث حساسیت های بیشتر پاکستان خواهد شد:

« از یک کشوری که همسایه و رقیب پاکستان است، تقاضا های زیاد از جمله تقاضای دادن سلاح و تربیه نظامی، یقیناً که حساسیت این کشور را بیشتر می سازد.»

حامد کرزی در جریان سفر به هند به خبرنگاران گفت: صلح در افغانستان به همکاری پاکستان مربوط است.

کرزی گفت: پاکستان کلید ختم تروریزم و افراط گرایی را بدست دارد. اما امیدوار است که روابط هند و پاکستان این دو کشور همسایه با هم نزدیک شود.

رییس جمهور افغانستان گفت: سال گذشته با نوازشریف دیدار داشت و از جریان صحبت های او معلوم شد قبل از این که او به پست صدارت پاکستان برسد، طرفدار روابط بهتر با هند می باشد.

رییس جمهور کرزی همچنان گفت: نواز شریف خوب می داند که  خطر افراطیت و تروریزم به هر دو کشور افغانستان و پاکستان یک سان است.