-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۲ اردیبهشت ۲۹, یکشنبه

حزب اسلامی از یک سوی مذاکره می کند و از سوی دیگر انتحاری

شماری از اعضای مشرانو جرگه از عملکرد حزب اسلامی به رهبری گلبدین حکمتیار به شدت انتقاد می کنند.

یک بخش اعظم بحث های روز یکشنبه مشرانو جرگه به حملهء انتحاری هفته گذشته در کابل که مسوولیت آن را حزب اسلامی گلبدین حکمیتار به عهده گرفت، اختصاص یافته بود.

تعداد از سناتوران از عملکرد این حزب به شدت انتقاد کردند.

به باور سناتوران، از یک طرف نمایندگان حزب اسلامی برای مذاکرات صلح با حکومت افغانستان به کابل می آیند و از سوی دیگر دست به کشتار افراد ملکی می زنند.

هدایت الله رهایی و عارف الله پشتون دو تن از این سناتوران در مورد گفتند:

« دولت افغانستان با گلبدین حکمتیار مصاحبه می کند، نماینده اش به مهمان خانه دولت می آید و روی مسایل صلح صحبت می کند، اما زمانی که از پیش دولت رخصت شد باز حملات انتحاری را بر مردم افغانستان انجام می دهد.»

« اکثریت والیان و زیران و سفیر صاحبان اعضای این حزب اند و با جرئت زیاد این ادعا را می کنند که حمله در شاه شهید کابل را ما انجام دادیم و بر یک دیگر در فیس بوک و انترنت مبارکی می دهند.»

بر اساس گزارش ها، در حملهء انتحاری که پنجشنبه هفته گذشته در منطقه شاه شهید کابل رخ داد، به شمول شش غیر نظامی پانزده نفر کشته و نزدیک به چهل نفر دیگر زخمی شدند.

دقایق بعد از این حادثه، هارون زرغون که خود را سخنگوی حزب اسلامی به رهبری گلبدین حکمتیار معرفی می کند، در صحبت با رسانه مسوولیت این حمله انتحاری را بر عهده گرفت.

مسوولیت این حمله در حالی از سوی حزب اسلامی به عهده گرفت شد که چندی قبل یک هیات این حزب برای مذاکرات صلح به کابل آمد و با مقام های افغان صحبت نمود.

سپس گلبدین حکمتیار رهبر این حزب در یک مصاحبهء اختصاصی با یک تلویزیون خصوصی از احتمال اشتراک حزب اش در انتخابات آینده ریاست جمهوری سخن گفت.

در این حال برخی از سناتوران دیگر می گویند که اعضای این حزب هم اکنون در مقام های بلند حکومت کار می کنند و باید موقف شاخه های حزب اسلامی که در کابل فعالیت دارند در این خصوص روشن گردد.

اما فضل الهادی مسملیار رییس مشرانو جرگه می گوید که حزب اسلامی که در کابل فعالیت دارد، حزب مستقل است و کار هایش به اساس قوانین کشور تنظیم می باشد.

در عین حال آقای مسلمیار انجام هر گونه حملات انتحاری در کشور را جفا به حق  مردم می داند:
  
« هر کسی که بنام حزب اسلامی حکمتیار، طالب و هر نام دیگر مردم افغانستان را می کشند، این کار بر حق ملت خیانت و ظلم است.
ما از حکومت می خواهیم که عاملین این حمله را هر چی زودتر دستگیر کرده و به پنچه قانون بسپارد.»


این بار نخست نیست که حزب اسلامی مسوولیت انجام حمله انتحاری در کابل را بر عهده می گیرد، بلکه در گذشته ها نیز مسوولیت چندین حمله در کابل و شماری از ولایات را به دوش گرفته است.

اما آگاهان امور سیاسی از حکومت افغانستان انتقاد کرده، می گویند که موقف حکومت در برابر حزب اسلامی و دیگر گروه های مخالف روشن نیست.

به گفته آنان حکومت از یک طرف انجام حملات انتحاری از سوی این گروه ها را تقبیح می کند، اما در عین حال آنان را برادر خطاب کرده و از این گروه ها می خواهد که وارد مذاکرات صلح گردند.