-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۲ خرداد ۵, یکشنبه

استاد سیاف، کم کم، گردن به تیغ حوادث می سپارد


خصوصیت رهبران درافغانستان این است که در دیدن فاجعه وخطرات، به شکل طنز آمیزی نا بینا هستند.

در کنار سایر تشکل هائی که به منظور آماده گی برای انتخابات سال 2014 بوجود آمده است، استاد سیاف هم میثاقی را ترتیب نموده است. هنوز برای این تشکل جدید نامی انتخاب نشده اما از متن آن چنین برمی آید که استاد یا خود در این میدان کاندیدای مقام ریاست جمهوری است و یا اینکه از کاندید خاصی حمایت خواهد کرد.
در کنار سایر مسایل، موضوع جالب اینست که «این شورا خواهان تضمینات لازم برای حفظ حیثیت عزت و امنیت کسانیکه چه در وقت عهده داری وظایف رسمی و چه در غیرآن در راستای ازادی کشور و خدمت برای مردم سعی و تلاش نموده اند می باشد» و در عین حال می خواهد تا رای و نظر این افراد در کار های نظام بعدی کشور شریک باشد. یعنی کسانی که یک ملیارد دالر از پول ملت را به جبران دزدی کابل بانک دادند، کسانیکه هزاران جریب زمین وزارت دفاع را به برادر شان در عینو مینه عنایت فرمودند تا از آن صدها ملیون دالر به جیب بزنند و سایر دزدان وزمین خواران در اطراف کابل نه تنها در آینده محاکمه نشوند بلکه رای و نظر آنان در امور نظام آینده بعد از سال 2014 شریک باشد!!
همه کسانیکه در طول سالهای بعد از 2001 ملیارد ها دالر از دارائی این ملت اختلاس کردند، خواهان حفظ نظام موجود بعد از سال 2014 اند و به نظر می رسد که جناب استاد هم می خواهد فاسدان رژیم فعلی از هرگونه تعقیب عدلی در امان باشند غافل از اینکه موفقیت نظام بعدی در به محاکمه کشانیدن کسانی است که در دور فعلی دست در فساد داشته اند.
متن میثاق استاد سیاف در ذیلا تقدیم خوانندگان می شود. لازم به تذکر است که املا و انشای متن از شخص استاد است و خبرگزاری بست باستان آنرا بدون دخل و تصرف به نشر می سپارد.
 «خبرگزاری بست باستان»

الحمد لله والصلاه و السلام علی سیدنا رسول الله و صحبه و من اهتدی بهدیه.... و بعد
ما به توکل به ذات اقدس الله جلت عظمته ویقین کامل به مدد پروردگار عالم و با عزم راسخ به خدمت دین و کشور و مردم خود شوری را بنام ...................................... جهت برآورده ساختن اهداف ذیل تشکیل نمودیم:
جمع کردن اکثریت قاطع ملت از طریق نماینده گان، شخصیت ها و جهت های مطرح در کشور بخاطر اتفاق رای روی یک برنامهء شامل و همه جانبهء ملی که بتواند کشور را از مرحلهء پیشروی به سلامت عبور داده و در آینده راه را برای پیشرفت در ساحات مختلف و بهبود وضع امنیتی امن و استقرار و ثبات هرچه بیشتر هموار سازد.
حمایت از ارزشها ودست آورد های جهاد و حقوق مجاهدین و حیثیت جهادی و تاریخی افغانستان
تلاش برای تاسیس جامعه ای بر اساس اصول و ارزش های اسلامی که متضمن حفظ کرامت انسانی و رعایت حقوق بشر و آزادی های سیاسی در چوکات مناسب و معقول و مشروع آن می باشد.
کار در مورد نهادینه ساختن حاکمیت قانون در عرصه های مختلف زندگی
حفظ استقلال و حاکمیت ملی و تمامیت ارضی افغانستان
تلاش در رابطه به وحدت ملی کشور و جلوگیری از پراگندگی و ازهم پاشیدگی
تعریف مصالح ملی افغانستان و شناسائی مردم به آن و تلاش در جهت تحقق آن
پیشنهاد راه های معقول و مناسب با درنظرداشت واقعیت های موجود در منطقه و جهان جهت تقویه پروسه صلح و حل معضله جاری در کشور
ترتیبات مناسب جهت جلوگیری از مداخلات بیرونی در کشور
تامین روابط نیک و گسترده با همسایگان کشورهای منطقه و کشور های اسلامی وسایر کشور ها بر اساس رعایت حقوق و احترام متقابل
دادن اطمینان به همسایگان، کشور های منطقه وسایر کشور های جهان در رابطه به اینکه از قلمرو افغانستان دیگر برخلاف هیچکدام از آنها استفاده نخواهد شد
پخش و نشر تعالیم زندگی ساز اسلام و تلاش در جهت تامین زندگی مرفه و با سعادت برای مردم در زیر چتر یک نظام اسلامی که مواد اول دوم و سوم قانون اساسی و خواست مردم را در رابطه به آن منعکس می سازد
اهتمام به تربیه و رشد سالم نسل جوان کشور که نیروی اساسی جامعه را تشکیل می دهد
تعمیم فهم درست و دقیق از اسلام عزیز و جلوگیری از سوء استفاده از نام آن
ترتیب نصاب و پروگرامهای درسی به شکلی که فرزندان کشور را مومن و هدف مند تربیه نماید
تلاش جدی جهت تامین عدالت اجتماعی و رفاه و سعادت همگانی و ایجاد فرصت های رشد وتوسعه برای همه در همه مجالات زندگی
اهتمام به حقوق مشروع زن در چوکات شریعت اسلامی به ترتیبی که وضع زندگی او را به مراتب بهتر از حالت موجود بسازد
اهتمام به رشد اقتصادی کشور در چوکات اصول و مبادی اسلام
فراهم ساختن زمینه های مساعد برای افراد ملت جهت استفاده انها از حقوق مشروع و قانونی شان
مبارزه در برابر دهشت افگنی و ترور با استفاده از وسایل مشروع و موثر با درنظر داشت تعریف دقیق از این واژه و شناسائی عوامل آن
مبارزه در برابر فساد و فحشا به وسایل مفید و مشروع و موثر
مبارزه با زرع و قاچاق مواد مخدر و تولید و تورید مسکرات و سایر مواد نشه اور
انتقاد سالم وسازنده از کار های حکومت به منظور اصلاحات
دادن تعریف درست و فهم دقیق از ازدای بیان در فروغ احکام دین مقدس اسلام و مواد قانون اساسی
سعی در جهت سپردن کار به اهل ان به قطع نظر از گرایش های قومی سمتی و گروهی با حفظ اصل مشارکت عادلانه همه اقوام و ملیت ها وولایات کشور در حد ممکن
تلاش در جهت توجیه مصارف و زمینه ها طرف کارهای زیر بنایی
رسم نمودن خط واضح و روشن به ارتباط استراتیجی عام کشور در ابعاد مختلف سیاسی، امنیتی، اقتصادی و اجتماعی
اماده نمودن طرح های مناسب جهت تقویت اردو وپولیس ملی وسایر قوتهای امنیتی
جستجو و پیشنهاد طرح ها وراه های که افغانستان را در همه مجالات زندگی خود کفا بسازد
دادن طرح ها و پیشنهادات مناسب جهت آوردن اصلاحات در قانون انتخابات به ترتیبی که ضامن شفافیت وعدل وانصاف باشد
پیشبینی های توام با طرح های مناسب به ارتباط مرحله مابعد دوهزار و چهارده
حفظ شیرازه عام نظام و دوام کار از نقطه که به خیر وصلاح مردم تا حال بدانجا رسیده است
تضمینات لازم برای حفظ حیثیت عزت و امنیت کسانیکه چه در وقت عهده داری وظایف رسمی و چه در غیرآن در راستای ازادی کشور و خدمت برای مردم سعی و تلاش نموده اند وزمینه سازی برای شریک بودن رای و نظر ایشان در کار های بعدی نظام و کشور
و از ورای این همه حصول رضای الله جلت عظمته
تشکیل این شوری متشکل از علما، قومندانان جهادی، موسفیدان قومی، دانشمندان، سیاست دانان، فعالان جامعهء مدنی و دیگر اقشار جامعه می باشد
در انتخاب اعضا شرط مسلمان بودن افغان بودن و سابقه نیک در نظر گرفته شود
این شوری یک رئیس و چند معاون و یک سخنگو از بین خود انتخاب می کند
شوری یک تیم کاری را بخاطر پیشبرد کار ها از بین خود به ترتیبی انتخاب می کند که نمایندگی همه اقوام و ولایات و جهت های سیاسی مطرح را کرده می تواند
تیم منتخب کاری درپهلوی کار های دیگر تلاش خواهد ورزید تا زمینه را برای اتفاق بر چنان کاندیدی واحدی مساعد سازد که از حمایت یک بدنه کلان و قابل ملاحظه ملت برخوردار باشد
اگر تیم منتخب در تلاش خود در رابطه به آوردن وفاق بر یک کاندید به نتیجه نرسید در انصورت چند نفریکه بر کاندید شدن اصرار می وزیدند در چوکات این میثاق خود را نامزد نموده به چند مطلب ذیل پابند باشند
الف : در اثنای مبارزات انتخاباتی از هیچ وسیله ای که به وحدت ملی و تمامیت ارضی و بقای افغانستان واحد صدمه وارد کند متوسل شده نمی توانند
ب: نتیجهء انتخابات را بدون تعلل می پذیرند
ج: در صورت داشتن اعتراض معقول و مستدل بر روند یا نتایج انتخابات دست به تشنج نزده و حکمیت خیرخواهانه ئی این تیم را قبول می کند در صورتیکه تیم از حل آن عاجز آمد موضوع جهت اتخاذ تصمیم رسمی و قانونیبه کمسیون سمع شکایات محول می گردد
و اگر جنجال بین کاندیدی از داخل تیم کاری و کاندیدی دیگری از بیرون تیم بود در انصورت تستقیما به کمسیون سمع شکایات برود
د: هرکدام کتبا و شفاها برملاعام تعهد می سپارند که در صورت کامیاب شدن به قانون اساسی واین میثاق که در پرتو قانون اساسی ترتیب شده التزام می ورزد
ه: همه تعهد می کنند که در صورت کامیاب نشدن بانامزدی که برنده است با تمام صدق واخلاص همکاری می نماید
و: تیم منتخب در دوران انتخابات با کمال بی طرفی تا جایکه قانون بر ایشان اجازه می دهد ازروند انتخابات  واز رعایت کردن مواد این میثاق نظارت می کند
ز: تیم منتخب بعد از اعلام نتایج انتخابات و شروع کار رئیس جدید به مشوره های خود ادامه می دهند
ح: شخص برنده در انتخابات به گرفتن مشوره از این تیم در تشکیل کابینه و موارد مهم دیگر متعهد می باشد
ط: برای دوام مشوره این تیم رئیس منتخب طریقه ای مناسبی را در چوکات قانون اساسی جستجو نماید
ک: اعضای تیم بین خود تعهد می نمایند که بر اثر گرایشهای قومی سمتی حزبی  و امثال ان بین خود اختلاف نمی نماید و اگر در کدام موردی اختلاف پیدا می شود انرا قبل از انتخابات به تفاهم و بعد از انتخابات در صورت عدم رسیدن به تفاهم به اکثریت حل می نماید
ی: فعالیت های این شوری و تیم منتخب آن همه در چوکات قانون اساسی بوده و در هیچ مورد با مواد و محتوای ان درمخالفت واقع شده نمی تواند
شوری بر حسب ضرورت کمسیون های مختلف را تشکیل می نماید
احکام عمومی
فیصله های شوری با اکثریت اراء اعضا صادر می شود
فیصله های شوری بر همه اعضا ملزم می باشد
مصرف مالی شوری از طرف اعضا پرداخته می شود
پذیرفتن اعضاء جدید یا گروپ های دیگر به فیصله شوری ارتباط دارد
انحلال شورا به فیصله دوثلث کل اعضا صورت می گیرد
دعا می کنیم که الله جلت عظمته در پیشبرد این کار به ما اخلاص درنیت و عمل را نصیب نموده و در بسر رساندن آن عنایت و لطف خود را ارزانی فرماید. ومن الله التوفیق
من به مواد این میثاق متهد و ملتزم می باشم
اسم:
امضاء: