-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۲ خرداد ۶, دوشنبه

این خبر وحشتناک واقعیت دارد؟

معین مبارزه با مواد مخدر وزارت داخلهء افغانستان می گوید که سه میلیون نفر در این کشور، مصروف کشت کوکنار و کار و بار مواد مخدر اند.معینیت مبارزه با مواد مخدر افغانستان هشدار می دهد که اگر در قسمت افزایش ظرفیت ها برای مبارزه با مواد مخدر توجه نشود، پس از سال 2014 میلادی این کشور به تنهایی قادر به مبارزه در برابر این پدیده نخواهد بود.

باز محمد احمدی معین مبارزه با مواد مخدر به روز یکشنبه در نشست خبری در کابل گفت، در حال حاضر سه میلیون نفر در افغانستان مصروف کار و بار مواد مخدر اند. آقای احمدی گفت، کشت کوکنار، تولید و قاچاق مواد مخدر به اثر تشویق کشور های همسایه انجام می شود.

آقای احمدی افزود:
« سه میلیون انسان در کار و بار مواد مخدر در افغانستان اشتغال دارند، اکثر ولایات آسیب پذیر و مرزی ما که در آن جا کشت صورت می گیرد و حتا ناامن است و پشت سر آن کشورهای که تشویق می کنند ناامنی و بی ثباتی را مثلاَ بدخشان که در شمال شرق افغانستان موقعیت دارد با پاکستان و ولایت نورستان هم سرحد است در آنجا هم کشت، تولید و قاچاق می شود و از این معلوم است که زمینه های کشت تولید و قاچاق از سوی برخی حلقات تشویق می شود که ما را به چالش کشانده است. »

به گفته معین مبارزه با مواد مخدر، 30 درصد نا امنی ها و ادامهء جنگ در افغانستان ناشی از کشت، تولید وقاچاق مواد مخدر است.

آقای احمدی تعداد نیروها برای مبارزه با مواد مخدر در افغانستان را اندک خوانده و خواهان افزایش ظرفیت برای مبارزه با این پدیده شد.

سه میلیون نفر در افغانستان مصروف کار و بار مواد مخدر اند.به اساس گزارش ها در حال حاضر 95 درصد مواد مخدر در ولایات جنوب غربی افغانستان کشت و تولید می شود که این مساله نگرانی نهاد های مبارزه با مواد مخدر را نیز در پی داشته است.

در این حال معین مبارزه بامواد مخدر از راه اندازی چندین عملیات به همکاری جامعه بین المللی در جهت محو کشت کوکنار در ماه های اخیر خبر داد.

آقای احمدی گفت:
« در ربع اخیر سال 1391 وربع اول سال 1392 تقریباً در مجموع ولایات افغانستان 51 هزار و 49 جریب زمین که معادل بیش از 10 هزار هکتار زمین می شود کشت کوکنار محو شده و ما چند عملیات عمده در این سه روز گذشته داشتیم که در ولایت بدخشان به تاریخ اول جوزا هفت باب لابراتور را کاملاً تخریب و نابود کردیم. »

معین مبارزه با مواد مخدر همچنان گفت، در این مدت نزدیک به چهار صد نفر را به اتهام قاچاق و تولید مواد مخدر و مشروبات الکولی بازداشت کرده اند.

به گفته وی، به مقدار 122 کیلوگرام مواد مخدر که توسط یک موتر هینو داخل کابل می شد همراه با دو تن از مظنونین گرفتار کرده اند.

هرچند مسوولان مبارزه با مواد مخدر افغانستان میزان این گرفتاری ها را در دو ماه اخیر امسال نسبت به سال های گذشته بیشتر عنوان می کنند.

اما مردم می گویند، بیشتر قاچاقبران به سطح حکومت و شورای ملی از حمایت بلند برخوردار اند و تا زمانی که این حمایت ها از بین نرود مبارزه با این پدیده موثر نخواهد بود.