-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۲ اردیبهشت ۲۹, یکشنبه

طیارات «کاغذ پیچ» ناتو چرا در لوگر «نشست اضطراری» می کنند؟


درپس صحنه، مسایلی درجریان است. رهبران «اپوزیسیون» ساکت و غایب اند وتیم حاکم آماده گی برای «حفظ قدرت» می گیرد.


ماه گذشته خبر «نشست اضطراری» یک طیارۀ ترکی ( یا ناتو) با ده سرنشین در لوگر اعلام شد. هشت شهروند ترک منفی یک ترجمان افغان ویک شخص دیگر، به عنوان نشان دادن «حسن نیت» از سوی طالبان رها شدند؛ چنین کاری درتاریخ طالبان که به قول معروف، خاصتاً برضد «خارجی ها» جهاد می کنند، بی همتا و شدیداً شک برانگیز بود.
طالبان از ترکیه که عضو جرگۀ کشورهای ناتو- پیمان اتلانتیک شمالی» است، چه امیدی دارد که «حسن نیت» خود را یک طرفه آشکار می کند؟
امروز یک شنبه 29 ثور 1392 نیزدر نامه رسانه ای ناتو گفته شده است که یک بال « طياره  نوع (سى ١٣٠)، باربری آن ها در ولايت لوگر نشست اضطرارى نموده است. چه گونه ممکن است عقل عمومی باور کند که ظرف دو ماه، دو طیارۀ جدید ومجهز با دستگاه های نظارت وکنترول، آن هم دریک محور (لوگر) ناگزیر به نشست اضطراری شوند؟ ا
فکارعمومی تا کنون به گونه ای عیار شده بود که طالبان که ظاهراً به خون خارجی ها تشنه هستند، دربرابر رهایی اسرای شان و برخی خواسته های دیگر، گروگان های ترکی خویش را آزاد کنند؛ ویا درصورت عدم توافق مثلی که هموطنان خویش را حلال می کنند، با آنان نیز رفتاری نا متعارف ووحشتناک انجام دهند؛ اما به طور نا منتظر، آن ها را آزاد کردند.
به نظرمی رسد مذاکرات ونقل وانتقالات هیأت های مذاکره کننده بین امریکا وناتو- طالبان و رهبران «اپوزیسیون» دلیل دراماتیزه سازی حوادث است. رهبران سیاسی ونظامی ضد طالبان درین روزها که وضع خیلی بدترشده، برخلاف گذشته به سکوت رفته واز نظر ها نا پدید شده اند. طیارات ناتو درداخل مملکت می تواند مأموریت «میانجیگری» بین طرف ها اجرا کرده و شرایط لازم تماس ها و مذاکرات را تسهیل می کنند.
درخبر امروز نیز گفته شده که نشست اضطراری طیاره ناتو ( که البته مکان مشخص آن درلوگراعلام نشده) تلفاتی نداشته «و تحرکات مخالفين مسلح در منطقه نيز ديده نشده است.»
افغانستان که صاحب هیچ گونه دستگاه ها وسامانه های مهندسی طیارات نیست، با چنین حوادثی مقابل نمی شود اما ماشین جنگی فوق مدرن ناتو ظاهراً به اثر نقص فنی و دلایل نا مشخص دیگر، درین جا وآنجا نشست اضطراری می کند و همه هم قبول می کنند.
هیچ توجبهی منطقی برای پذیرش این درامه پردازی رسانه ای وجود ندارد؛ جز آن که طیارات ناتو هیأت های مذاکره کننده خاص را از یک منطقه به منطقه ای که طالبان «تعیین می کنند» انتقال می دهند واین سوانح نا مکمل هوایی کاملاً ریشه درتحرکات سیاسی ومعامله های تازه به تازه دارد.