-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۲ خرداد ۹, پنجشنبه

قوم گرایی ما را از پیشرفت های جهان عقب نگهداشته است

پروفیسور اکبر اوریا: ما چنان دیوانه وار و احمقانه به قوم گرایی پیچیده ایم که تمام احکام الهی را زیر پا گذاشتیم. 

شورای همبستگی قومی ولایت کنر به این باور است که وحدت ملی و هماهنگی میان اقوام مختلف افغانستان تنها راه رسیده به صلح و ترقی می باشد.

اعضای این شورا می گویند که نبود هماهنگی در میان اقوام مختلف کشور سبب ایجاد مشکلات و نا امنی ها در این کشور گردیده است.

شواری همبستگی کنر به روز چهارشنبه به هدف ایجاد همآهنگی میان تمام اقوام ساکن در افغانستان نشستی را در کابل برگزار کرد.

در این نشست که جنرال هزاره به نمایندگی از مردم هزاره سخنرانی می کرد، گفت که طی چند سال گذشته برخی حلقات تلاش کرده اند تا برای بدست آوردن اهداف شخصی شان، مسایل قومی را دامن بزنند.

آقای هزاره گفت:
« مردم افغانستان در غم و شادی همدیگر شامل بودند، در مشکلات همدیگر نیز شریک هستند، در همه عرصه های زندگی در کنار هم بوده و هستند، اما متاسفانه از ساده لوحی ما از اعتماد بیش از حد ما به چهره ها و افراد منفعت پرست، از انتخاب غلط ما سو استفاده کردند. »

شورای همبستگی قومی ولایت کنر این نشست را به هدف ایجاد هماهنگی و وحدت میان سایر اقوام در افغانستان برگزار کرده بود.

پروفیسیور اکبر ارویا یک عضوی این شورا با تایید حرف های جنرال هزاره گفت که باید از مسایل قوم پرستی که سبب عقب ماندگی افغانستان شده، دوری کرد.

وی در ادامه حرف هایش گفت:
« زنجیرهای مردم در گردن های ما انداخته شده، و ما را به میدان جنگ قومی کشانده می روند، یعنی چی، زمانیکه خداوند می گوید که ما و شما از یک پدر و مادر پیدا کرده، قوم یعنی چی تنها بخاطر معرفت است بخاطر کدام مساله بیشتر نیست اما ما چنان دیوانه وار و احمقانه به این مساله پیچیده ایم که تمام احکام الهی را زیر پا گذاشتیم. »

از سوی دیگر شماری از اشتراک کنندگان این نشست، از حکومت افغانستان خواستند تا به هنگام ایجاد پلان و پالیسی ها مساله وحدت ملی را مد نظر بگیرند.

در پایان این نشست اعضای شورای همبستگی ولایت کنر یک قعطنامه را نیز به نشر رساندند.

فیاض صافی یک عضوی دیگر این شورا بخشی از قعطنامه را چنین به خوانش گرفت:
« در هر مقطع زمانی که در کشور خشونت ها و مشکلات به وجود میآید، ما خواهان تطبیق قانون در برابر آن هستیم، هر روز در کشور یک مساله به میان میآید، مردم عام و جامعه مدنی می خواهند تا دولت راه حل قانونی را برای آن جستجو نماید، تا جلوکارکرد های غیر قانونی گرفته شود، کارهای غیرقانونی برای ما قابل قبول نیست. »

شماری از مردم عوام در افغانستان هم به این باور اند که نبود وحدت میان تمام اقوام در این کشور سبب نا امنی ها و دیگر مشکلات شده است.

اما یک تعداد از کارشناسان به این باور اند که در عقب تمام مشکلات موجود در افغانستان دست های خارجی است.

این کارشناسان می گویند، برخی از کشور های خارجی با استفاده از فرصت های موجود در این کشور، مسایل مختلف را دامن می زنند و تلاش می کنند مردم این کشور را به چندین دسته تقسیم نمایند.