-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۲ خرداد ۴, شنبه

رژیم ایران یک محموله بزرگ گژدم زنده به سوریه فرستاد

یک محموله کامیون بزرگ گژدم زنده که بوسیله رژیم ایران از طریق ترکیه به اردوگاههای مهاجران سوری صادر می شد ضبط گردید! این اولین بار است که در تاریخ بشریت جنین نفرت و اقدامات چندش آوری از سوی یک رژیم صورت می گیرد