-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۲ خرداد ۱۰, جمعه

تعامل با ایران در افغانستان

نشنل انترست

نشریه نشنل انترست زیر عنوان: "تعامل با ایران در افغانستان" می نویسد: هرچند قوای امریکا در پایان سال 2014 افغانستان را ترک می گویند، بازهم احتمال دارد که واشنگتن حدود 10 هزار نفر خود را در این کشور نگهدارد.

این 10 هزار نفر ملکیان و نظامیان خواهند بود ولی امریکا باید برای حفاظت و مصونیت آنها در مرحله جاری انتقالی از کشورهای همسایه افغانستان به شمول ایران تعهد بگیرد. ایران در پروسه بن در سال 2001 حضور دیپلوماتیک داشت ولی روابط تهران و واشنگتن سپس بهبود نیافت.

به باور نشریه نشنل انترست با آمادگی برای خروج قوای بین المللی از افغانستان سهم گیری تهران در مساله این کشور یکبار دیگر حایز اهمیت می شود. تهران هم نیازمندی های دارد.

اداره ملی جلوگیری از مواد مخدر در ایران گفته است که اعتیاد مواد مخدر چون بزرگترین خطر اجتماعی این کشور را تهدید می کند، امنیت را ضعیف می سازد، به صحت مردم زیان می رساند و از پیشرفت ایران جلوگیری می کند.

نشریه نشنل انترست می افزاید که ایران به آب های افغانستان نیز نیاز دارد. مناطق شرقی ایران به منابع آبی افغانستان وابستگی دارند و تقریباً یک میلیون کارگر غیرقانونی افغان در ایران بسر می برند. تهران از وجود شبکه القاعده و گروه جندالله در پاکستان و افغانستان احساس خطر می کند.

ولی نشریه می نویسد که منافع امریکا و ایران باهم نزدیک است، هر دو کشور خواهان یک حکومت قوی در افغانستان اند، برای جلوگیری از کار و بار مواد مخدر سعی دارند، کوشش می کنند که مساله مهاجران افغان حل شود و خواهان توسعه تجارت در منطقه هستند.

سید حسین موسوی، نویسنده این مقاله نشنل انترست می گوید که امریکا باید موقف خود را تغییر دهد و گام عملی بردارد. به نظر او قوماندان قوای امریکایی در افغانستان باید با قوماندان قوای القدس پاسداران انقلاب اسلامی ایران مستقیماً گفتگو کند.

هلمند یکی از ولایت های نزدیک به سرحدات ایران است که آبهای آن به این کشور سرازیر می شود و بیشترین کوکنار هم در این ولایت کشت می شود، به نظر می رسد که یک بخش از حاصلات تریاک به ایران قاچاق می شود.