-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۲ اردیبهشت ۲۹, یکشنبه

با این قدرت واقتدار، دولت می تواند پشتونستان را استرداد کند
مقام های محلی ولایت تخار می گویند که شاهراه بدخشان- تخار از سوی قوماندان امنیه سابق این ولایت مسدود گردیده است.

گفته می شود جنرال خیر محمد تیمور در اعتراض به برکناری اش از سمت قوماندانی امنیه ولایت تخار، دست به این کار زده است.

عبدالعنان قطغنی قوماندان جدید امنیه ولایت تخار امروز به رادیو آزادی گفت که این راه از دیروز بدین طرف مسدود گردیده و به گفته وی صد ها موتر در این مسیر متوقف مانده اند.

جنرال خیر محمد تیمور که روز گذشته از این سمت برکنار شده تا کنون در مورد این خبر تبصره نکرده است.

بحران کشور بیشتر از کدام ناحیه است؟